Turkistarhaaja Isosaari: ”Laatusertifiointi on elintärkeää elinkeinolle”

Saga Fursin sertifioinnin merkitys Welfur – mittariston lanseerauksen myötä on kasvanut entisestään. Sertifioinnista puhuttaessa tuottajan rooli on tärkein. Siksi kävimme jututtamassa turkistuottaja Jari Isosaarta Isosaaren Turkis Oy:sta, jonka tarha kuuluu ensimmäisiin Saga Furs -sertifioituihin tiloihin.

Ammattimaisempaa toimintaa sertifioinnin avulla

”Turkiskasvattajien liiton toiminnanjohtaja otti 1997 yhteyttä ja ehdotti, että aloittaisin eläinlääkäri Liisa Valleniuksen kanssa luomaan turkistarhoille laatujärjestelmää, jonka pohjalta tuotettaisiin laatukäsikirja. Alusta lähtien ymmärsin sen merkityksen elinkeinon kannalta.
Laatukäsikirjasta kehittyi Saga – sertifiointi. Alussa monet tarhaajat olivat skeptisiä, koska uskoivat seurannasta koituvan paljon vaivaa ja kuluja. Pelättiin myös tarhaajien joutuvan eriarvoiseen asemaan. Luonnollisesti sen jälkeen käsitykset ovat muuttuneet.”

Omien sanojensa mukaan Isosaari on ”aina ollut mukana” sertifioinnin piirissä, ja hän on nähnyt miten paljon tarhaajien tuotantotavat ja menetelmät ovat muuttuneet vuosien aikana.

”Koska seurantajärjestelmät luotiin jo varhaisessa vaiheessa meidän alallemme, olemme kiinnittäneet huomiota eläinten ja luonnon hyvinvointiin huomattavasti aikaisemmin kuin moni muu eläintuotantoala.”

Ala on aina ollut suurennuslasin alla ja sertifiointijärjestelmä motivoi alaa miettimään ja suunnittelemaan toimintaansa yhä tarkemmin.

”Sertifiointivaatimukset ja selkeämpi seuranta on auttanut tarhaajia kehittämään toimintaansa. Toiminta on ammattimaistunut kun tarjolle on tullut parempia työkaluja. Uskon suurimman osan tarhaajista yhtyvän mielipiteeseeni, että Saga Fursin sertifiointi- ja auditointiohjelma on osaltaan parantanut turkisalan ja yksittäisen tarhaajan mahdollisuuksia rakentaa tuottavaa elinkeinoa.”

Sertifiointi lisää kuluttajan peräänkuuluttamaa läpinäkyvyyttä

Voidakseen tarjota turkista hyödyntäviä mallistoja, globaali muotiala seuraa kuluttajien toiveita ja peräänkuuluttaa enenevässä määrin lisää tietoa eläinten hyvinvoinnista ja vaatii sertifioitujen tarhojen nahkoja. Isosaaren kokemuksen mukaan on osoittautunut, että ostajat eivät tiedä miten tarkkaan tarhoja ja eläinten hyvinvointia seurataan.

”Loppuasiakkaalla on kuitenkin paljon valinnan mahdollisuuksia ja siksi heillä on myös valta. Mikäli loppuasiakkaan ääntä ei kuunnella riittävästi, vaarana on että kuluttaja siirtyy korvaaviin tuotteisiin ja sen myötä elinkeinon toimintaedellytykset heikkenevät. Siksi mielestäni Saga sertifiointi ja WelFur yhdessä on hyvä asia suomalaisille turkistuottajille ja koko turkiselinkeinolle.”