Zrównoważony rozwój

Witamy w sekcji dotyczącej odpowiedzialności korporacyjnej Saga Furs. Podczas realizacji przedsięwzięć i działań w ramach naszego łańcucha wartości przywiązujemy zawsze szczególną wagę do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ponieważ firma rozwija działalność na rynkach międzynarodowych, przepisy stają się coraz bardziej restrykcyjne, a oczekiwania interesariuszy rosną, postanowiliśmy przyjąć bardziej metodyczne podejście do zarządzania naszymi zobowiązaniami.

Jednym z pierwszych działań było określenie obszarów, na które mamy największy wpływ. Obejmują one certyfikację ferm, możliwość identyfikacji źródeł pochodzenia towaru, dbałość o dobrostan zwierząt i bezwzględną przejrzystość działań. Na tej stronie będziemy przekazywać Państwu odnośne informacje.

Corporate Responsibility Report 2015