Bolagstämman 19.4.2018

Saga Furs ordinarie bolagsstämman ordnas torsdagen den 19.4.2018. Om en aktieägare kräver att ett visst ärende skall behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bör han/hon informera bolagets styrelse därom per e-post till adressen info@sagafurs.com senast den 15.2.2018.