Bolagstämman 27.4.2017

Saga Furs Oyj:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 27.4.2017 fr.o.m. kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda. Registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 9.30. Lunch serveras efter bolagstämman.

Om en aktieägare kräver att ett visst ärende skall behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bör han/hon informera bolagets styrelse därom per e-post till adressen info@sagafurs.com senast den 15.2.2017.

Kallelse till bolagstämma

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2015-31.10.2016

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2015-31.10.2016 (ombruten version)

Styrelse ordförares inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll