Investerarens kalender

Viktiga datum

Saga Furs Oyj:s styrelse har beslutat att bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2015-31.10.2016 publiceras onsdagen den 25.1.2017. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras fredagen den 27.1.2017.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas den 30.3.2017 i Vanda.

Under räkenskapsperioden 1.11.2016-31.10.2017 publiceras:

  • en halvårsrapport den 29.6.2017
  • bokslutskommunikén den 25.1.2018
  • styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut den 29.1.2018

Saga Furs Oyj

Tilläggsinformation: vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 512 0326