Press / Media

Pressrelationer

Saga Furs Oyj
Kommunikationsavdelning
Mårtensbyvägen 48, PB 4,
01601 Vanda

Epost: communications@sagafurs.com

Vänligen kontakta oss för bakgrunds- eller ytterligare information:

Tia Matthews
Business Director for Fashion
Tel. + 358 40 8020 878
tia.matthews@sagafurs.com

Rebecca Reinkilde
Communications Manager
Tel. +45 45 650 088
rebecca.reinkilde@sagafurs.com

Elena Pallaskivi
Communications Officer
Tel. +358 40 777 1445
elena.pallaskivi@sagafurs.com