Press / Media

Pressrelationer

Vänligen kontakta oss för bakgrunds- eller ytterligare information.

Saga Furs Oyj
Kommunikationsavdelning
Mårtensbyvägen 48, PB 4,
01601 Vanda

Epost: communications@sagafurs.com

Tia Matthews
Business Director for Fashion
Tel. + 358 40 8020 878
tia.matthews@sagafurs.com

Tytti Hämäläinen
Senior Communications Manager
Tel. +358 40 511 5172
tytti.hamalainen@sagafurs.com

Rebecca Reinkilde
Communications Manager
Tel. +45 45 65 00 88
rebecca.reinkilde@sagafurs.com

Camilla Zewi-Kalliomaa
Communications Officer
Tel. + 358 50 5120 333
camilla.zewi-kalliomaa@sagafurs.com