Turkistuottaja Isosaari: ”Sertifiointi ja WelFur ovat elintärkeitä elinkeinolle”

Saga Fursin sertifioinnin merkitys on kasvanut entisestään, kun Welfur-mittaristo on otettu käyttöön. Sertifioinnista ja WelFurista puhuttaessa tuottajan rooli on tärkein, mistä jututimme Jari Isosaarta Isosaaren Turkis Oy:sta. Hänen tilansa oli ensimmäisiä Saga-sertifioituja tiloja. 

Ammattimaisempaa toimintaa sertifioinnin avulla

”Turkiskasvattajien liiton toiminnanjohtaja otti yhteyttä 1997 ja ehdotti, että aloittaisin luomaan eläinlääkäri Liisa Valleniuksen kanssa turkistarhoille laatujärjestelmää, jonka pohjalta tuotettaisiin laatukäsikirja. Alusta lähtien ymmärsin sen merkityksen elinkeinon kannalta.
Laatukäsikirjasta kehittyi Saga-sertifiointi. Alussa monet tarhaajat olivat skeptisiä, koska uskoivat seurannasta koituvan paljon vaivaa ja kuluja. Pelättiin myös tarhaajien joutuvan eriarvoiseen asemaan. Luonnollisesti sen jälkeen käsitykset ovat muuttuneet.”

Omien sanojensa mukaan Isosaari on ”ollut aina mukana” sertifioinnissa, ja hän on nähnyt miten paljon tarhaajien tuotantotavat ja menetelmät ovat muuttuneet vuosien aikana.
”Koska seurantajärjestelmät luotiin jo varhaisessa vaiheessa meidän alallemme, olemme kiinnittäneet huomiota eläinten ja luonnon hyvinvointiin huomattavasti aikaisemmin kuin moni muu eläintuotantoala.”

Ala on aina ollut suurennuslasin alla, ja sertifiointijärjestelmä motivoi alaa miettimään ja suunnittelemaan toimintaansa yhä tarkemmin.

”Sertifiointivaatimukset ja selkeämpi seuranta on auttanut tarhaajia kehittämään toimintaansa. Toiminta on ammattimaistunut, kun tarjolle on tullut parempia työkaluja. Uskon suurimman osan tarhaajista yhtyvän mielipiteeseeni, että Saga Fursin sertifiointi- ja auditointiohjelma on osaltaan parantanut turkisalan ja yksittäisen tarhaajan mahdollisuuksia rakentaa tuottavaa elinkeinoa.”

Sertifiointi lisää kuluttajien peräänkuuluttamaa läpinäkyvyyttä

Globaali muotiala seuraa kuluttajien toiveita ja peräänkuuluttaa enenevässä määrin lisää tietoa eläinten hyvinvoinnista ja vaatii sertifioitujen tarhojen nahkoja. Isosaai on huomannut, että ostajat eivät tiedä, miten tarkkaan tarhoja ja eläinten hyvinvointia seurataan.

”Loppuasiakkaalla on kuitenkin paljon valinnan mahdollisuuksia ja siksi heillä on myös valta. Mikäli loppuasiakkaan ääntä ei kuunnella riittävästi, vaarana on, että kuluttaja siirtyy korvaaviin tuotteisiin, jolloin elinkeinon toimintaedellytykset heikkenevät. Siksi mielestäni Saga-sertifiointi, joka sisältää WelFurin, on hyvä asia suomalaisille turkistuottajille ja koko turkiselinkeinolle.”