Arvonluonti

Arvonluonti

Huutokauppayhtiönä Saga Fursin asema turkistoimialalla on hyvä, ja yhtiö luo merkittävää taloudellista, sosiaalista ja ympäristöarvoa. Luomamme arvo ei ole ainoastaan osakkeenomistajillemme tuottama taloudellinen tuotto vaan koskee laajempaa verkostoa, joka myös vaikuttaa menestykseemme.

Arvoa kaupanteolla

Saga Fursin arvoverkoston kumppanit lisäävät ydinliiketoimintaamme perustuvaa arvoamme. Kumppanit luovat työpaikkoja sekä siten tuovat tuloja maaseudulle palkkoina, veroina ja osinkoina – myös koko yhteiskuntaan. Lisäksi nämä kumppanit hyötyvät Saga Fursin luomasta arvosta.

Arvoa parhailla käytännöillä ja prosesseilla

Tilasertifiointiohjelmaa toteutamme yhteistyössä emoyhtiömme Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton (ProFurin) kanssa. Sertifiointi takaa, että turkistilat täyttävät ympäristönhoitoa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. Tällä tavoin Saga Furs tarjoaa toimittajilleen ja brändiasiakkailleen merkittävää lisäarvoa.

Yrityksen koko toimitusketjun kattavat alan johtavat kestävän tuotannon käytännöt luovat arvoa myös suunnittelijoille, muotitaloille ja kuluttajille. Täällä tuottamamme arvo vaihtelee turkisnahkojen laatua parantavista kehittyneistä työvälineistä aina suunnitteluratkaisuihin, jotka pienentävät valmistuksen materiaalihävikkiä.

Arvoa tietojen jakamisella

Saga Furs edistää jatkuvaa ja avointa keskustelua koko toimialalla. Esimerkkeinä tästä ovat reaaliaikaisten liiketoimintatietojen välittäminen lainsäätäjille, turkistuottajille ja -välittäjille; jäljitettävyystietojen tarjoaminen muotiasiakkaille tuotteidemme alkuperästä ja sertifioinnista; sekä suunnittelijoiden, muotibrändiasiakkaiden ja kuluttajien valistaminen kestävistä turkismuokkausstandardeista.

Kun otamme huomioon arvoverkostomme sidosryhmät – työntekijät, tuottajat, alihankkijat, osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot, asiakkaat, kuluttajat, tutkimuslaitokset, median, lainsäätäjät, poliitikot, yhteistyökumppanit ja lukuisat yhteisöt – maksimoituu tuottamamme arvo. Näiden sidosryhmien kautta tuottamamme arvo jakautuu eteenpäin niin paikallisesti, kansallisesti kuin maailmanlaajuisesti.