Arvonluonti ja vaikutus arvoverkostossa

Huutokauppayhtiönä Saga Fursin asema turkistoimialalla on hyvä, ja yhtiö luo merkittävää taloudellista, sosiaalista ja ympäristöarvoa. Luomamme arvo ei ole ainoastaan osakkeenomistajillemme tuottama taloudellinen tuotto vaan koskee laajempaa verkostoa, joka myös vaikuttaa menestykseemme.

 

AVAINLUVUT 4 HUUTOKAUPPAA VUODESSA
Liikevaihto 52,7 milj. €
Välitysmyynti 437,1 milj. €
Liiketulos 5,8 milj. €
Tulos ennen veroja 9,2 milj. €
7,3 milj. minkinnahkaa
2,4 milj. ketunnahkaa
150 000 suomensupinnahkaa
320 000 karakul-lampaannahkaa

 

SISÄÄNTULEVA, AKTIVITEETIT POISLÄHTEVÄ, VAIKUTUKSET
Eettiset toimintaohjeet koulutettu henkilöstölle ja otettu käyttöön. Energiankäytön ja CO2-päästöjen jatkuva vähentäminen. Panostaminen liiketoiminnan digitalisointiin sekä tuotekehitykseen ja ympäristöystävälliseen nahkojen
muokkaukseen.
Kansainvälinen arvo Kansainvälinen arvo
100 % nahoista jäljitettävissä
Rahoitamme tuottajia ja ostajia
99 % myydyistä nahoista vientiin
74 250 lähetettyä nahkalaatikkoa
41 maahan myytyjä nahkoja
34 maahan tuottajille ja ostajille maksettuja bonuksia
Kansallinen arvo Kansallinen arvo
15 työtapaturmataajuus (LTA1)
Luomme työpaikkoja alueille, joilla on työttömyyttä
17 500 ala työllistää Suomessa välillisesti, suoraan 5 000
1,9 milj. € maksetut verot
991 asiakkaalle myytyjä nahkoja
5,8 milj. € tuottajille ja ostajille maksettuja bonuksia
Paikallinen arvo Paikallinen arvo
351 henkilöstöä keskimäärin
98% henkilöstön pysyvyys
18,9 milj. € palkat ja palkkiot sivukuluineen
3 650 osakkeenomistajaa
1,8 milj. € maksetut osingot
1,2 milj. € korkokulut

 


Arvoa kaupanteolla

Saga Fursin arvoverkoston kumppanit lisäävät ydinliiketoimintaamme perustuvaa arvoamme. Kumppanit luovat työpaikkoja sekä siten tuovat tuloja maaseudulle palkkoina, veroina ja osinkoina – myös koko yhteiskuntaan. Lisäksi nämä kumppanit hyötyvät Saga Fursin luomasta arvosta.

Arvoa parhailla käytännöillä ja prosesseilla

Tilasertifiointiohjelmaa toteutamme yhteistyössä emoyhtiömme Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton (FIFURin) kanssa. Sertifiointi takaa, että turkistilat täyttävät ympäristönhoitoa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. Tällä tavoin Saga Furs tarjoaa toimittajilleen ja brändiasiakkailleen merkittävää lisäarvoa.

Yrityksen koko toimitusketjun kattavat alan johtavat kestävän tuotannon käytännöt luovat arvoa myös suunnittelijoille, muotitaloille ja kuluttajille. Täällä tuottamamme arvo vaihtelee turkisnahkojen laatua parantavista kehittyneistä työvälineistä aina suunnitteluratkaisuihin, jotka pienentävät valmistuksen materiaalihävikkiä.

Arvoa tietojen jakamisella

Saga Furs edistää jatkuvaa ja avointa keskustelua koko toimialalla. Esimerkkeinä tästä ovat reaaliaikaisten liiketoimintatietojen välittäminen lainsäätäjille, turkistuottajille ja -välittäjille; jäljitettävyystietojen tarjoaminen muotiasiakkaille tuotteidemme alkuperästä ja sertifioinnista; sekä suunnittelijoiden, muotibrändiasiakkaiden ja kuluttajien valistaminen kestävistä turkismuokkausstandardeista.

Kun otamme huomioon arvoverkostomme sidosryhmät – työntekijät, tuottajat, alihankkijat, osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot, asiakkaat, kuluttajat, tutkimuslaitokset, median, lainsäätäjät, poliitikot, yhteistyökumppanit ja lukuisat yhteisöt – maksimoituu tuottamamme arvo. Näiden sidosryhmien kautta tuotamamme arvo jakautuu eteenpäin niin paikallisesti, kansallisesti kuin maailmanlaajuisesti.