Avoin viestintä

Avoin viestintä ja arvoketjun hallinta

Haastattelu: Tytti Hämäläinen, Viestintäpäällikkö

Jatkuva sidosryhmädialogi

”Tuottajatapaamisista huutokauppaan ja Design Centrestämme vuotuisiin Fur Vision -tapahtumiimme olemme jatkuvassa sidosryhmädialogissa,” viestintäpäällikkö Tytti Hämäläinen kertoo.

Neljästi vuodessa pidettävät huutokaupat ovat ihanteellinen kokoontumispaikka Saga Fursin arvoverkostolle ja ydinsidosryhmille. Saga Fursin henkilöstö on läsnä huutokaupoissa, joihin osallistuu myös ostajat ja välittäjät sekä FIFURin jäseniä ja tuottajia yhdessä median, julkisen sektorin ja paikallisen yhteisön jäsenten kanssa.
”Työskentelemme yhdessä useiden päivien ajan. Tärkeä kokoontumispaikka huutokauppojen aikaan on ruokala, jossa syömme yhdessä. Ruoan tai kahvin äärellä on luonteva vaihtaa kuulumisia”, Hämäläinen kertoo.

Keskustelut tuottajien kanssa

Sagafursilaiset vierailevat myös tuottajien luona heidän yhteisöissään. Yhtiön ylin johto ja toimialan asiantuntijat käyvät säännöllisesti turkiseläinten kasvatusalueilla jakamassa tietoa suoraan tuottajille ja pitääkseen sesonkia edeltäviä koulutuksia. Aina ei ole kuitenkaan mahdollista olla samassa huoneessa, joten Hämäläinen kertoo: ”Uutiskirjeiden ja ekstranetin lisäksi viestimme tuottajille myös tekstiviestein ja WhatsApp -viestein. Kun viesti menee suoraan tuottajan puhelimeen, on se nopea tapa pitää keskustelua yllä.”

Hämäläisen mukaan tuottajat ovat aktiivisesti mukana huutokaupoissa Saga Fursin digitaalisten palvelujen kautta. Digipalveluista saa ajantasaista tilastotietoa tuotteista ja markkinoihin liittyviä vertailuja sekä tuottajakohtaista tietoa.

Fur Vision muodin pääkaupungeissa

Saga Furs järjesti 16. vuotuisen Fur Vision -kiertueensa syksyllä 2017. Tapahtumat kokoavat yhteen vaatesuunnittelijoita, alan kumppaneita, suunnittelukouluja, mediaa ja vähittäiskaupan edustajia ympäri maailman — järjestetäänhän tapahtumat Milanossa, Pariisissa, New Yorkissa, Lontoossa, Pekingissä, Soulissa ja Shanghaissa.
”Tapahtuma on avoin ja inspiroiva, missä tietoa jaetaan koko arvoverkostossa”, Hämäläinen sanoo.

Vaikka tapahtumassa esitellään trendejä, haluavat sidosryhmät keskustella myös Saga Fursin vastuullisuudesta. ”He ovat erittäin kiinnostuneita tilojen sertifioinnista ja jäljitettävyysjärjestelmästämme. He kaipaavat mielenrauhaa, ja myös saavat sitä, sillä Saga Fursin nimi yhdistetään eettiseen tarhaukseen ja vastuulliseen hankintaan.”

Ruokala avoin foorumi

Istumme Saga Fursin ruokalassa, joka on avoin foorumi, jossa varastotyöntekijät, autonkuljettajat, hallintohenkilöstö ja ylin johto jakavat tietoa keskenään. Koskaan ei tiedä, kenen seurassa lounaansa syö sinä päivänä.
”Meitä on alle 300 ihmistä, joten on helppo oppia tuntemaan koko henkilöstö”, Hämäläinen selittää.
”Minä tutustuin vaimooni täällä”, mies sanoo pöydän toiselta puolelta.

Hämäläinen aloittaa keskustelun Peter Busin kanssa, joka työskentelee kettulajittelussa. Busi on ollut töissä Saga Fursilla parikymmentä vuotta, ja myös muita hänen perheestään on töissä yrityksessä.

Busi kertoo, että kun hän haki töitä Saga Fursilta, hän ei kertonut haastattelusta yhtiössä töissä olevalle veljelleen intressiristiriitojen välttämiseksi. Samoin toimivat myös hänen ja hänen veljensä lapset tullessaan Saga Fursille töihin.

”Yhteyshenkilön nimen olen kertonut, mutta muuten en halunnut puuttua hakuprosessiin”, Peter Busi kertoo. Työpaikka on kuitenkin ilmeisen hyvä, kun parhaimmillaan viisi Busia saa talosta palkkaa. ”Pidän työtehtävien monipuolisuudesta, sillä jonain aamuna voin olla auraamassa lunta tai korjaamassa jotain laitetta lajittelun sijaan.” Monipuolisuuteen yhtyy myös veli Rainer Busi. Hän on kettulajittelun esimies, mutta myös esimerkiksi talon saunan lämmityksestä ja kahvikoneesta vastaava luottomies. Busien saaga ei ole talossa ainutlaatuinen, sillä lounaan äärellä useampi kertoo olevansa jollekin talossa työskentelevälle sukua.

Avoimena vuoteen 2018

Ensi vuonna Saga Furs on sitoutunut viestimään laajemmin ja säännöllisemmin arvoverkostojensa kanssa. Yhtiö on jo aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja se jakaa trendikatsauksia, menestystarinoita ja muotialan uutisia. Hämäläisen mukaan ensi vuonna yhtiö pyrkii avaamaan vuoropuhelua eettisyydestä kiinnostuneen kasvavan joukon kanssa. ”He välittävät kestävästä kehityksestä, ja monet pitävät aitoa turkista ekologisempana valintana kuin muovipohjaista tekoturkista, joka päätyy nopeasti kaatopaikalle. Kuluttajat haluavat tietää enemmän myös eläinten hyvinvoinnista ja niiden kasvatuksesta sekä siitä, miten autamme pitämään ympäristöstä huolta.”

Laajempaa sidosryhmäyhteistyötä Kiinassa

Haastattelu: Samantha Vesala, Liiketoimintajohtaja, Aasia

Samantha Vesala työskentelee tiiviisti Aasiassa asiakkaiden, turkisten muokkaajien ja valmistajien, vähittäiskauppiaiden ja paikallisten kuluttajien parissa.
”Yhä useammin tapaamani alan ihmiset ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta”, Vesala vahvistaa. ”He välittävät siitä, mistä tuote tulee, että se voidaan jäljittää, sen valmistustavoista sekä siitä, miten eläintä on kohdeltu.”

Vesala osallistui lokakuussa usean kiinalaisen sidosryhmän BIFTPARK-HN-koulutusyhteistyön lanseeraukseen, jonka hän uskoo tulevan Aasian johtavaksi turkisakatemiaksi. Uuden kumppanuuden osapuolia ovat Kiinan johtava taide- ja muotoiluyliopisto Pekingissä (Beijing Institute of Fashion Technology BIFT), Haining China Leather City (HCLC) ja Saga Furs. Toimialan yhdistävä malli tekee tiivistä yhteistyötä lähialueiden turkisteollisuuden kanssa.

Saga Fursin käsityöosaaminen turkisten muokkaamisessa perustuu yhtiön menestyksekkääseen Tanskassa toimivaan suunnittelukeskukseen Design Centreen. Siellä on vuoden 1988 jälkeen käynyt yli 30 000 vierasta kaikkialta maailmasta, mukaan luettuina kiinalaisia muotisuunnittelijoita ja -opiskelijoita.
”Kiinan markkinat ovat erittäin tärkeät Saga Fursille, joka oli ensimmäinen Kiinaan toimiston perustanut kansainvälinen huutokauppayhtiö jo 30 vuota sitten. Tästä uudesta turkisakatemiasta tulee tärkeä uusi alusta jatkuvaan työhön.”

Raportointi

Saga Furs on pörssinoteerattu yhtiö, joka julkistaa taloustietonsa kahdesti vuodessa. Osana sitoumustaan läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen yhtiö raportoi myös kestävän kehityksen mukaisesta toiminnastaan säännöllisesti.

Yammer

Saga Furs otti käyttöön syksyllä 2017 Yammerin, yhtiön sisäisen sosiaalisen median. Se kannustaa henkilöstöä jakamaan tietoa erilaisista aiheista sekä rehelliseen ja avoimeen viestintään. Myös yhtiön johto on Yammerissa kertomassa muun muassa strategiasta, innovaatiosta ja yleisesti liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Yhteiskuntavastuu

”Pidämme läpinäkyvyyttä liiketoimintakriittisenä arvoketjun jokaisessa vaiheessa”, Tytti Hämäläinen kertoo. Kun laajennumme kansainvälisesti ja sidosryhmien odotukset kasvavat, olemme päättäneet painottaa läpinäkyvyyttä entistäkin enemmän.” Vuonna 2016 Saga Furs perusti yhteiskuntavastuutoiminnon, jonka tavoitteena on laatia yhdenmukainen lähestymistapa tiedon jakamiseen, tavoitteiden asettamiseen sekä edistymisestä raportointiin, koulutukseen ja vastuullisuuteen liittyviin haasteisiin koko arvoverkostossa. Se auttaa myös vastaamaan mahdollisuuksiin.