Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus, Pertti Fallenius

Vuoden 2017 kestävän kehityksen raporttimme kertoo ihmisistä. Heidän tarinansa ovat heidän tekemästään työstä ja valinnoista. Saga Furs on kulkenut pitkän matkan toimialansa johtavaksi kestävän kehityksen toimijaksi, mitä emme olisi saavuttaneet ilman henkilöstöämme.

”Menestystämme ei mitata ainoastaan tuloksilla vaan myös sillä, miten me saavutamme ne.” Pertti Fallenius, toimitusjohtaja

Uudet eettiset toimintaohjeet

Keskisintä yrityksemme toiminnassa kautena 2016/2017 oli eettisten toimintaohjeiden lanseeraus. Arvomme – luotettavuus, tuloksellisuus ja vastuullisuus – opastavat meitä, ja ne yhdessä kansainvälisen lain ja juridisten periaatteiden kanssa olivat pohjana laatiessamme toimintaohjeemme.

Toimintaohjeet muodostavat rungon yhtiön koko toiminnalle. Ne asettavat käyttäytymisnormit kaikille toimintaohjeen allekirjoittaneille työntekijöille, myös hallitukselle ja johtoryhmälle. Toimintaohjetta otetaan parhaillaan käyttöön sisäisesti, ja tähän mennessä yli puolet työntekijöistämme on saanut koulutuksen ja sitoutunut niiden noudattamiseen.

Vuonna 2017 lanseeratut koko yhtiön kattavat eettiset toimintaohjeet tekevät Saga Fursista yhä vahvemmin koko toimialan vertailukohdan eettisessä ja vastuullisessa liiketoiminnassa.

Sertifiointi osa DNA:tamme

Vuoden 2017 loppupuolella alkoi keskustelu toimialallemme kriittisestä aiheesta: yksittäistapauksista, joissa tuottajat olivat kasvattaneet ylisuuria sinikettuja. Saga Fursilla on selkeät prosessit ja apuvälineet, joilla edistämme vastuullista ja läpinäkyvää turkiseläinten kasvatusta ja joita olemme kehittäneet vuosien ajan. Niihin sisältyy turkistilojen sertifiointiohjelma ja tuotteiden jäljitettävyys vakuutuksena muotiteollisuuden asiakkaillemme — nämä ovat osa Saga Fursin DNA:ta. Koska hankimme ketunnahkoja vain sertifioiduilta tiloilta, pystyimme reagoimaan asiaan välittömästi ja päättäväisesti.

Osana toimenpiteitämme julkaisimme ohjeen, jonka mukaan Saga Furs ei vastaanota kokoa 60 suurempia ketunnahkoja, vaan ne palautetaan tuottajille. Emoyhdistyksemme Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry ProFur palkkasi tiimiinsä uuden eläinlääkärin, jonka vastuulla on kettujen painon ja tilojen valvonta. Tehostamme tuottajien kouluttamista kertoaksemme heille, ettei ylisuurten kettujen kasvattamisesta saa etua eikä niitä kasvattavat tilat voi saada suomalaista turkistilasertifiointia.

 

Uusi askel sertifioiduissa minkinnahoissa

Olen iloinen kertoessani, että alkuvuonna tarjosimme huutokaupassamme ensimmäisen kerran sataprosenttisesti sertifioituja minkinnahkaeriä. Reagoimme globaalien brändien ja uuden kuluttajasukupolven vastuullisuutta ja eläinten hyvinvointia koskeviin vaatimuksiin kehittämällä sertifiointiohjelmaamme jatkuvasti. Ohjelmamme täyttää tiukimmat normit, ja ne huomioivat huomattavasti laajempia kokonaisuuksia kuin lain vaatimukset. Saga Fursin ketun- ja suomensupinnahkojen välitysmyynti on ollut sataprosenttisesti sertifioitua yli viisi vuotta, mutta vastaavien minkinnahkaerien tarjonta oli ensimmäinen kerta Saga Fursille ja myös toimialalle. Mielestäni tämä osoittaa, että tuottajat pystyvät vastaamaan yhä tiukempiin laatu- ja normivaatimuksiin.


WelFurin käyttöönotto

Vuodesta 2017 lähtien sertifiointiohjelmaamme sisältyy uusi koko toimialan kattava WelFur-arviointi. Se on tiedeperusteinen eläinten hyvinvointiin perustava ohje, jonka on kehittänyt seitsemän eurooppalaisen yliopiston riippumattomat tutkijat. Olimme arvioinnin päätukijoita, ja siten tyytyväisiä saatuamme työskennellä turkis- ja muotialan kanssa WelFurin kehittämisessä. Se on arvokas apuväline, joka tehostaa entisestään nykyistä sertifiointijärjestelmäämme.

 

Digitalisaatio ja vihreä energia

Edistämme digitalisaatiota suurilla käynnissä olevilla hankkeilla ja otamme käyttöön sähköisiä kanavia kaikkialla yrityksessä. Ympäristöön liittyvien etujen lisäksi digitalisaatio auttaa meitä tarjoamaan tuottajille, ostajille ja kuluttajille sekä omille työntekijöillemme parempia, nopeampia ja läpinäkyvämpiä palveluja. Tulemme kokeilemaan myös verkkohuutokauppoja pienempien varastotuotemäärien myymiseen neljästi vuodessa järjestettävien suurempien huutokauppojemme välissä. Jatkamme myös uusiutuvan energian käyttöä kaikessa lämmityksessä.