Toimenpiteiden kehittämistä

Haastattelu: Marja Tiura, Toiminnanjohtaja, FIFUR

”On valitettavaa, että joidenkin tuottajien toimintaon vaikuttanut suureen enemmistöön, joka tekee hyvää työtä, pitää huolta eläimistään ja toimii vastuullisesti.”
Marja Tiura, FIFURin toiminnanjohtaja

Vuonna 2017 toimiala käynnisti selvityksen joidenkin tuottajien kasvatettua ylisuuria kettuja. Aiheesta käytiin keskustelua toimialan julkaisuissa, tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa eri sidosryhmien välillä.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton (FIFURin) toiminnanjohtaja Marja Tiura kommentoi käytäntöä: ”koko toimiala on yksimielinen siitä, että tämä käytäntö ei ole hyväksyttävä.”

Tutkimuksen ja laajempien useiden sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena Saga Furs ilmoitti kieltäytyvänsä vastaanottamasta huutokauppoihinsa ketunnahkoja, jotka ovat kooltaan 60 suurempia. Tällä varmistetaan, ettei tuottajille ole etua suurien kettujen kasvattamisesta.
”Painorajan ja koon mittaaminen ei tietenkään aina riitä”, Tiura selittää. ”Tuottajien on varmistettava, että heidän hoidossaan olevat eläimet ovat ihanteellisen kokoisia ja painoisia ja siten terveydeltään tasapainoisia.”

Tiuran johtama FIFUR suunnittelee yhdessä Saga Fursin kanssa tuplaavansa toimensa antaakseen suomalaisille sertifioiduille siniketun toimittajille lisää koulutusta ja neuvontaa. Myös valvontaa lisätään, jotta voidaan varmistua, ettei vastaavia tapauksia tule tulevaisuudessa. ”Meillä on Suomessa 540 kettutilaa, ja kuljemme ovelta ovelle varmistaaksemme, että viesti menee perille.”

Suomessa Saga Fursille sinikettua myytäväksi kasvattavat tilat auditoidaan säännöllisesti, ja myös ulkopuoliset tarkastavat niitä. Tiura kertoo, että jos sertifioitu kettutuottaja kasvattaa ylisuuria kettuja, hän menettää sertifiointilisenssinsä eikä voi enää myydä Saga Fursille. Saga Furs on vakuuttanut näin myös muotibrändiasiakkailleen.
”On kuitenkin valitettavaa”, Tiura sanoo, ”että joidenkin tuottajien toiminta on vaikuttanut suureen enemmistöön, joka tekee hyvää työtä, pitää huolta eläimistään ja toimii vastuullisesti ja kestävästi.”