Eläinten hyvinvointi

Haastattelu: Johanna Korpela, Neuvontaeläinlääkäri, Fin FurLab

”Jos haluan tietää jotain eläinten hyvinvoinnista, en oleta. Luotan näyttöön perustuvaan tutkimukseen.” Johanna Korpela, Fin FurLabin neuvontaeläinlääkäri

Johanna on Saga Fursin emoyhtiö FIFURin eläinlääkäri. Hän osallistuu erilaisille tilakäynneille, joissa hoidetaan eläintauteja, tehdään ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa tai järjestetään vaikkapa tilojen avointen ovien päiviä, joihin kaikki ovat tervetulleita tekemään havaintoja ja esittämään kysymyksiä.

Korpela oli äskettäin mukana globaalin muotibrändin kansainvälisessä tila-auditoinnissa eläinasiantuntijana. Sen lisäksi, että hän tulkkasi tietoja ja suomalaisen tuottajan mielipiteitä, Korpelan tehtävänä oli vastata eläinten hyvinvointia ja tilan hoitamista koskeviin kysymyksiin ja yleisesti auttaa delegaatiota tulkitsemaan näkemäänsä. Tällaisilla käynneillä, joilla on usein mukana politikkoja, asiakkaita, medioita ja muita, Korpela näkee olevansa keskeisessä asemassa turkis- ja muotiteollisuuden läpinäkyvyyden lisäämisessä.

Korpela tekee aktiivisesti myös tieteellistä tutkimustyötä, mihin sisältyy WelFur-arvioinnin soveltaminen työssä. ”Jos haluan tietää jotain eläinten hyvinvoinnista, en oleta, vaan luotan näyttöön perustuvaan tutkimukseen.”
Luova-tutkimustilan kanssa tehty tutkimus naaraskettujen pesälaatikoista on esimerkki viimeaikaisesta työstä. ”Halusimme selvittää, miten pesälaatikoita voitaisiin valmistaa tukemaan paremmin naaraskettujen synnytysolosuhteita”, Korpela selittää. Tutkimusryhmä teki kokeita erilaisissa olosuhteissa, ja tulosten arviointi on meneillään.

”Eläinlääkäriopintojeni aikana olin aina kiinnostuneempi tuotantoeläinten kuin lemmikkien tutkimisesta. Minulle turkiseläinten kasvatus ei ole koskaan eronnut muiden tuotantoeläinten kasvatuksesta.” Korpela varttui Suomen turkistila-alueella, missä toimialalla on ratkaisevan tärkeä asema ihmisten toimeentulossa.
”Pidän työtäni tärkeänä ja arvokkaana”, Korpela vahvistaa ja jatkaa: ”haluan, että toimialani on hyvin säännelty ja läpinäkyvä.”