GRI Indeksi

Saga Fursin Yritysvastuun AiheetOlennaiset Raportoitavat AiheetGRI-Vertailutaulukko
Sertifiointi ja eläinten hyvinvointiSertifiointi ja eläinten hyvinvointi
 • GRI 103-2 Sertifikaattien hallinnointi
 • GRI 308-2 Toimittajien ympäristöarviointi
 • GRI 414-2 Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi
JäljitettävyysJäljitettävyys
 • GRI 103-2 Jäljitettävyyden hallinnointi
Henkilöstöhallinto ja eettiset toimintaohjeetOikeudenmukainen työnantaja
 • GRI 102-8 Tiedot työntekijöistä
 • GRI 401-1 Uusien työntekijöiden palkkaus ja vaihtuvuus
 • GRI 403-2 Tapaturmat ja poissaolot
 • GRI 404-2 Koulutusohjelmat
 • GRI 405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus
Eettiset toimintaohjeet
 • GRI 102-16 Arvot, periaatteet, standardit, ja käyttäytymissäännöt
 • GRI 102-17 Menettelytavat toimintaohjeiden noudattamisen neuvontaan ja esille ottamiseen
Ympäristö ja ilmastoVesi, sähkö ja lämmitys
 • GRI 302-1 Energian kulutus
 • GRI 303-1 Veden kulutus
Hiilijalanjäljen pienentäminen liikenteessä
 • GRI 305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Sitoutuminen puhtaampiin meriin
 • GRI 308-2 Toimittajien ympäristöarviointi
Avoin viestintä ja arvoketjun hallintaJatkuva sidosryhmädialogi
 • GRI 102-43 Sidosryhmävuorovaikutus
 • GRI 102-44 Keskeiset aiheet ja haasteet
TuotekehitysKestävä tuotanto
 • GRI 103-2 Kestävän tuotannon johtaminen