Kiinan turkismarkkinat kehittyvät kohti uusia kanavia ja trendikkäämpiä tuotteita

Kiinan tilanne ei ole merkittävästi muuttunut edellisen raporttimme jälkeen. Kiinan eri alueiden markkinatilanteet vaihtelevat suuresti ja siksi tarkastelemme tällä kertaa alueita erikseen.

Kuluttajia kiinnostaa ensisijaisesti alhaiset hinnat

Tietyillä Pohjois-Kiinan alueilla, kuten Yanjissa, niin kutsutun Golden Week lomajakson aikana minkkipukineet ovat määrällisesti myyneet suhteellisen hyvin. Myyntimäärissä ei ole suurta eroa verrattuna viime vuoden samanaikaiseen myyntijaksoon. Toisaalta Harbinissa, joka sijaitsee noin 500 km pohjoiseen, vähittäiskaupan myyntitulokset ovat laskeneet noin 20-30% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vähittäiskaupan tulokset eivät tyydytä kauppiaita ja syyt ovat samat kuin aikaisemmin: kulutustottumukset ovat muuttumassa ja taloudellinen tilanne aiheuttaa vieläkin epävarmuutta kuluttajien keskuudessa. Kuluttajat näyttävät keskittyvän halvempiin tuotteisiin eivätkä sijoita kalliisiin luksusvaatteisiin. Vaihtoehtoisesti he käyttävät rahansa aivan eri tuote- ja palvelukategorioihin, kuten vaikkapa matkoihin. Lämmin syksy on myös verottanut vähittäiskaupassa myytävien tuotteiden määrää.

Jos taas tarkastelemme minkin nahkojen tilannetta Keski- ja Itä-Kiinassa, eniten turkispukineita myyvällä alueella Yuyaossa, brokerit myivät tuotteitaan syyskuussa suhteellisen hyvin. Täällä suurin osa tehtaista tuottaa yhä perinteisiä pukineita. Kaikki minkinnahkojen värit ja tyypit liikkuivat jokseenkin hyvin, paitsi Cross- ja Palomino-nahat. Valitettavasti kannattavuus on edelleen liian matalalla tasolla.

Markkinatilanne Etelä-Kiinassa ei ole oleellisesti muuttunut. Brokerit näyttävät tekevän jonkin verran voittoa tänä vuonna ja luonnollisen väriset minkin nahat ovat värjättyjä nahkoja suositumpia. Yhä useammat valmistajat ja jälleenmyyjät myyvät minkki- ja kettupukineita verkkokauppojen kautta, etenkin kun tavoitteena on tyhjentää varastot. Kuluttajat vaikuttavat ensisijaisesti olevan kiinnostuneita pukineiden hinnoista, kaikki muut pukineen ominaisuudet näyttävät olevan toisarvoisiksi.

Siniketunnahkojen hinnat ovat pysyneet vakaina

Pohjoiskiinalaiset brokerit vuorostaan kärsivät erittäin alhaisista voittomarginaaleista. Markkinoilla on suuria määriä kiinalaisen siniketun nahkoja tarjolla ja mikäli ketun kysyntä pysyy alhaisena, paikallisen siniketun hinta ei tule pysymään tämänhetkisellä tasolla.

Ketunnahkoja välittävien brokereiden liiketoiminta kärsii myös Keski- ja Itä-Kiinassa. Pukinemarkkinoilla vallitsee kova kilpailu ja kaupoissa on muun muassa valtavia määriä parkatakkeja. Mikäli talven aikana ei saada myytyä riittävästi takkeja, brokerit joutuvat varastoimaan äsken ostetut nahat ensi vuodelle.

Tietyt valmistajat Etelä-Kiinassa suunnittelevat muuttavansa tuotantonsa trendikkäämpään suuntaan ja pyrkivät myös tuotekehityksessään käyttämään laajemmin erilaisia ketunnahkoja.

Kiinan talouden odotetaan hidastuvan ja kuluttajat käyttävät varovaisesti rahojaan. Silverblue-, Pearl- ja valkoiset minkinnahat näyttävät käyvän paremmin kaupaksi tällä hetkellä. Vaikka välittäjät saavat nahat myytyä, kannattavuus on liian matala. Lämmin syksy on vaikuttanut vähittäiskaupan myyntiin ja vielä on aikaista sanoa mitään lopullista tulevan talven myynnistä. Seuraavan kahden kuukauden Kiinan vähittäismyynnit tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä.

Siniketun nahkojen hinnat ovat olleet vakaat tänä vuonna tai ovat jopa hieman nousseet ja kysyntä markkinoilla on ollut hyvä ennen Sagan huutokauppaa ja jonkin aikaa sen jälkeen.  Korealaisten kanssa kauppaa tekevät valmistavat ovat kertoneet tilausten määrien laskeneen noin 10%. Tilaukset Eurooppaan ovat myös vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.