Aukcja marcowa Saga Furs jest przełożona na 1 kwietnia z powodu wybuchu epidemii koronawirusa

W obecnej sytuacji zdrowie naszych klientów i pracowników jest w Saga Furs najwyższym priorytetem. Dlatego też Saga Furs podjęła decyzję o przełożeniu aukcji marcowej na późniejszy termin. Aukcja marcowa odbędzie się w dniach 1-7 kwietnia, inspekcja skór 27–31 marca.

Przekładając aukcję na późniejszy termin chcemy zapewnić dużą frekwencję i udaną aukcję umożliwiając klientom, którzy są obecnie objęci ograniczeniami podróży, uczestnictwo w aukcji. Ponadto chcemy również uniknąć zagrożeń dla zdrowia, związanych z dużymi zgromadzeniami ludzi w tym czasie.

Będziemy nadal przestrzegać wskazówek służby zdrowia. W czasie trwania aukcji Saga Furs podejmie dodatkowe środki ostrożności, na przykład przypominając uczestnikom aukcji o właściwej higienie rąk i udostępniając im odpowiednie środki do dezyfekcji.

Oferta aukcyjna pozostanie bez zmian pomimo zmiany w harmonogramie.