Bardzo selektywny popyt na brązowe samce

Dzisiaj licytowana była kolekcja 742 000 skór samców brązowych norek. Wyjątkowa sytuacja rynkowa znalazła również dzisiaj odzwierciedlenie w bardzo selektywnej sprzedaży. Oferta brązowych samców została sprzedana w 10% i głównym rynkiem zbytu były Chiny.

Aukcja będzie kontynuowana w sobotę sprzedażą skór brązowych samic.