Dalszy wzrost cen skór lisich

Dzisiejsza oferta 60 000 skór lisów cienistych i ponad 40 000 lisów srebrzystych została sprzedana w całości. Ceny lisów cienistych wzrosły 15% i głównym rynkiem zbytu były Chiny. Duże zapotrzebowanie ze strony branży mody i powrót Rosji na rynek przyczyniły się do 30% wzrostu cen skór lisów srebrzystych. Oferta różnych typów lisów krzyżówek została sprzedana w całości po wzrastających cenach, głównie do Włoch, Rosji i Turcji.

Aukcja zakończy się jutro sprzedażą skór lisów niebieskich.