Niepewność na rynku została odzwierciedlona w zakończonej dzisiaj sprzedaży norek

Dzisiejsza aukcja kontynuowana była licytacją skór norek typu cross oraz skór jenotów, karakułowych i sobolich. Podobnie jak w poprzednich dniach popyt na norki silver cross i inne typy crossów był bardzo selektywny. Jedną trzecią oferty jenotów sprzedano głównie do Turcji. Hodowlane sobole z Rosji zostały w większości wycofane ze sprzedaży.

Top Lot rosyjskich hodowlanych soboli został zakupiony przez Anna Kaminskaja Atelje “Bella Mamma”, z St. Petersburga, Rosja.

Na aukcji czerwcowo-lipcowej sprzedano 16% całej oferty skór norek. Wirus Covid-19 miał wielce negatywny  wpływ na rezultat sprzedaży. Głównym rynkiem zbytu norek były Chiny. Mniejsze ilości sprzedano do Korei, Turcji i Rosji. Aukcja będzie kontynuowana jutro licytacją lisów cienistych, srebrzystych i blue frost.