Rozpoczęcie aukcji wrześniowej licytacją norek

Międzynarodowa aukcja Saga Furs rozpoczęła się 14 września licytacją ponad 700 000 skór norczych. Skóry regularne cieszyły się selektywnym popytem, natomiast dzisiejsza oferta skór pokopulacyjnych i nieregularnych została sprzedana w całości po cenach nieznacznie wyższych od ostatnich międzynarodowych notowań.

Oferta aukcji wrześniowej składa się tradycyjnie z  kolekcji  skór nieregularnych, pokopulacyjnych, letnich oraz ograniczonej ilości skór regularnych. W aukcji uczestniczy ponad 300 kupców z Chin, Rosji, Grecji, Turcji, Korei i Europy.

Aukcja będzie kontynuowana jutro licytacją skór norczych.