Stabilne ceny samców Brown i Glow

Samce Brown i Glow kolekcji Saga® zostały sprzedane w 100% po cenach ostatnich międzynarodowych notowań. Ceny skór komercyjnych uzyskały ceny znacznie niższe od cen produkcji, ceny skór dobrej jakości velvet ponownie osiągnęły wyższe ceny.

Oferta skór norczych Black Cross została sprzedana w całości po wzrastających cenach.

Zakupy były ponownie dominowane przez Chiny i Hong Kong, ze wspaciem Europy i Rosji.

Aukcja będzie kontynuowana jutro sprzedażą samic typu Brown i Glow oraz skórami norczymi White i Cross.

10.03.2016