Duży popyt wpłynął na wzrost cen norek brązowych

Dzisiejsza oferta brązowych samców norek typu classic została sprzedana niemalże w całości przy bardzo dobrej licytacji, której wynikiem były wzrastające ceny w porównaniu do ostatnich europejskich notowań. Kolekcja brązowych skór typu velvet została sprzedana w 90% po cenach ostatnich notowań albo trochę niższych.

Duży popyt na czarne samce wpłynął na prawie stuprocentową sprzedaż. Uzyskane  ceny były nieznacznie niższe od ostatnich europejskich notowań. Również samce mahogeny zostały sprzedane po trochę niższych cenach.

Dzisiejsza aukcja była dominowana przez Chiny. Zakupów dokonano również do Turcji, Grecji i Rosji.

Aukcja będzie kontynuowana jutro licytacją samic czarnych, mahogenów i brązowych.