Wybiórczy popyt na norki krzyżówki

Po aukcji ALC aukcja czerwcowa Saga Furs kontynuowana była sprzedażą różnych typów norek krzyżówek. Mimo niepewnej sytuacji na rynku  oferta samic pereł została sprzedana niemalże w 70% po przeciętnie 10% niższych cenach od ostatnich europejskich notowań. Po południu licytowane były skóry norcze typu cross. Kolekcję samic black cross sprzedano w 90%, silver cross w 70%, po cenach 10% niższych. Głównymi rynkami zbytu dzisiejszej oferty były Chiny oraz  Korea.