Zakończenie aukcji marcowej udaną sprzedażą norek pereł i crossów

Marcowa aukcja Saga Furs została zakończona udaną sprzedażą norek pereł i crossów. Dzisiejsza oferta została sprzedana po cenach ostatnich europejskich notowań. Chiny były ponownie głównym rynkiem zbytu.

Podczas siedmiodniowej aukcji licytowano 800.000 skór lisich i jenocich oraz 3.3.mln skór norczych kolekcji Saga. W aukcji uczestniczyło 600 kupców. Niepewność na rynku, będąca wynikiem ostatniej międzynarodowej aukcji wypłynęła na wyniki aukcji marcowej. Mimo tego faktu cała oferta aukcji marcowej Saga Furs została sprzedana w 90% niemalże po cenach ostatnich europejskich notowań, co pozwoliło na przywrócenie równowagi na rynku.

Następna aukcja Saga Furs odbędzie się w dniach 8-15.6.2018. Wstępna oferta aukcji zawiera 4 mln skór norek i 700.000 skór lisich i jenocich kolekcji Saga.