Bolagstämman 2019

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma ordnas fredagen den 26.4.2019 i Karleby på Sokos Hotel Kaarle. Om en aktieägare kräver att ett visst ärende skall behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bör han/hon informera bolagets styrelse därom per e-post till adressen info@sagafurs.com senast den 14.3.2019.

Kallelse till bolagstämma

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2017–31.10.2018

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2017–31.10.2018 (ombruten version)

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)