Investerarens kalender

Saga Furs finansiell rapportering

Saga Furs Oyj har tisdagen 26.1.2021 publicerat bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publicerades torsdagen 28.1.2021.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas torsdagen den 29.4.2021.

Viktiga datum:

Tidsfristen för aktieägarnas motförslag löper ut den 30.3.2021 kl. 16:00.

Publicering av de motförslag som tas till omröstning 31.3.2021

Anmälan och förhandsröstning börjar 1.4.2021 (kl. 12:00)

Tidsfristen för aktieägarnas frågor löper ut den 15.4.2021 kl. 16:00

Bolagsstämmans avstämningsdag 19.4.2021

Publicering av aktieägarnas frågor och ledningens svar 20.4.2021

Anmälning och förhandsröstning avslutas 23.4.2021

Anmälning av förvaltarregistrerade aktier och förhandsröstning avslutas 26.4.2021 kl. 10:00

 

Under räkenskapsperioden 1.11.2020–31.10.2021 publiceras:

  • halvårsrapporten tisdagen den 29.6.2021
  • bokslutskommunikén onsdagen den 26.1.2022
  • styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut fredagen den 28.1.2022.