Investerarens kalender

Saga Furs finansiell rapportering

Saga Furs Oyj har tisdagen 26.1.2021 publicerat bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publicerades torsdagen 28.1.2021.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas torsdagen den 29.4.2021.

En aktieägare som vill få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman bör skicka sitt yrkande till bolagets styrelse senast 28.2.2021 till info@sagafurs.com

Under räkenskapsperioden 1.11.2020–31.10.2021 publiceras:

  • halvårsrapporten tisdagen den 29.6.2021
  • bokslutskommunikén onsdagen den 26.1.2022
  • styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut fredagen den 28.1.2022.