Investerarens kalender

Saga Furs finansiell rapportering

Saga Furs Oyj har publicerat bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2020–31.10.2021 onsdagen 26.1.2022. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet pubicerades fredagen 28.1.2022.

Den ordinarie bolagsstämman ordnades fredagen 29.4.2022.

Finansiella rapporter för räkenskapsperioden 1.11.2021–31.10.2022 publiceras:

  • Halvårsrapporten onsdagen 29.6.2022
  • Bokslutskommunikén torsdagen 26.1.2023
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet måndagen 30.1.2023