Investerarens kalender

Saga Furs finansiell rapportering

Saga Furs Oyj styrelse har beslutat att publicera bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2020–31.10.2021 onsdagen 26.1.2022. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet pubiceras fredagen 28.1.2022.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas fredagen 29.4.2022.

Finansiella rapporter för räkenskapsperioden 1.11.2021–31.10.2022 publiceras:

  • Halvårsrapporten onsdagen 29.6.2022
  • Bokslutskommunikén torsdagen 26.1.2023
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet måndagen 30.1.2023