Investerarens kalender

Saga Furs finansiell rapportering

Saga Furs Oyj:s styrelse har beslutat att bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2018–31.10.2019 publiceras tisdagen 28.1.2020. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras torsdagen 30.1.2020.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas onsdagen den 29.4.2020.

Under räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020 publiceras:

  • halvårsrapporten måndagen 29.6.2020
  • bokslutskommunikén tisdagen den 26.1.2021
  • styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut torsdagen den 28.1.2021.