Investerarens kalender

Saga Furs finansiell rapportering

Saga Furs Oyj:s styrelse har beslutat att bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2017–31.10.2018 publiceras onsdagen den 23.1.2019. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras måndagen den 28.1.2019.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas fredagen den 26.4.2019 i Karleby.

Under räkenskapsperioden 1.11.2018–31.10.2019 publiceras:

  • halvårsrapporten torsdagen den 27.6.2019
  • bokslutskommunikén tisdagen den 28.1.2020
  • styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut torsdagen den 30.1.2020

Tilläggsinformation: vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 512 0326