Investerarens kalender

Saga Furs finansiell rapportering

Saga Furs Oyj:s styrelse har beslutat att bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020 publiceras tisdagen 26.1.2021. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras torsdagen 28.1.2021.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas torsdagen den 29.4.2021.

Under räkenskapsperioden 1.11.2020–31.10.2021 publiceras:

  • halvårsrapporten tisdagen den 29.6.2021
  • bokslutskommunikén onsdagen den 26.1.2022
  • styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut fredagen den 28.1.2022.