Saga börjar sälja BLACKGLAMA-minkskinn denna säsong

Vi är mycket glada att kunna bekräfta att Saga Furs nu har ett licensavtal som berättigar att samla in, sortera, sälja och marknadsföra världens bästa nordamerikanska mink under varumärket Blackglama. Vi har glädjen och äran att som världens enda auktionsbolag främja, sälja och marknadsföra det prestigefyllda varumärket Blackglama. Saga Furs har även fullt ut förbundit sig att effektivt marknadsföra Blackglama globalt.

Då de bästa nordamerikanska svarta minkskinnen inkluderas i Saga Furs’ redan mångsidiga och omfattande sortiment, kommer våra minkutbud att öka till 12 miljoner skinn under denna säsong. De gör också våra sortiment till de obestridligen bästa i världen.

”Vi tror att de förstklassiga sortimenten av Blackglama- mink kommer att skapa spänning och livligt intresse på alla marknader under de kommande auktionerna i mars och juni”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Pertti Fallenius.

Mer information om varumärket Blackglama

Produktionen av världens finaste mörka mink är som konst, och de nordamerikanska minkfarmarnas yrkesskicklighet avspeglas i kvaliteten på Blackglama-mink. Även om många konsumenter associerar Blackglama med vackra färdiga plagg, indikerar Blackglama kvaliteten på minkskinnen, inte enskilda modeskapare eller tillverkare. I Blackglama-produkter kombineras ypperlig kvalitet och obestridlig stil och finess. De eleganta och kvalitetsmedvetna kunder, som är trogna Blackglama-användare, vet att Blackglama tack vare dessa egenskaper är överlägset bäst.