Enda pälsföretaget som ställde ut i Paris främjande ansvarsfull kreativitet

 

Som känt kräver konsumenterna att varumärken är hållbara, autentiska och transparenta. Därför har Saga i samband med det senaste Fur Vision- evenemanget lagt stor vikt vid att presentera allt det arbete som görs till förmån för djurens välmående och ansvarsfull produktion.

Saga arrangerade Fur Vision- evenemanget i samband med Première Vision- mässan i Paris den 19-21 september. Saga var det första och enda pälsbolag som ställde ut vid mässans Smart Creation- område, som främjade ansvarsfull kreativitet inom modeindustrin.

Saga deltog också i en av Smart Creations ledande evenemang – Smart Talks – för att diskutera och jämföra erfarenheter om hållbar praxis med experter och internationella organisationer.

 

Mer än 30 personer deltog i Smart Talk- seminariet där Sagas modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews presenterade Sagas nordiska arv. Hon visade även hur Saga bidrog till hållbar utveckling inom branschen och utgjorde grund för den cirkulära ekonomins värderingar. Hon tog upp olika aspekter om Sagas farmcertifiering och hur certifieringen

  • utgör industrins modell för ansvarsfullhet
  • säkrar en överlägsen nivå på djurens välmående
  • hjälper farmarna att utveckla sina farmer.

“Vi insåg i ett mycket tidigt skede att vi måste försäkra oss att vi har industrins bästa praxis för att kunna betjäna våra kunder”, kommenterar Matthews.

Dessutom diskuterades Saga Furs’ position som det enda pälsauktionshuset med ett eget spårbarhetsprogram. Detta väckte stort intresse bland åhörarna, liksom även de positiva miljöaspekterna som uppstår av att päls är biologiskt nedbrytbar; under senaste tid har detta har väckt mycket debatt inom modeindustrin.

Under frågestunden uppstod mycket positiv diskussion och gav även tillfälle att korrigera en del missuppfattningar om päls som spritts av antifur-grupper under årens lopp.