Ersättningspolicy för organen

Den ordinarie bolagsstämman 29.4.2021 förkastade styrelsens ersättningspolicy.

Ersättningspolicyn och övrigt material till bolagsstämman finns tillgängliga under Bolagsstämmor här.