Farmare: ”WebSampo garanterar att rätt djur används till avel”

En tredjedel av de finska farmarna har redan konstaterat nyttan av WebSampo-avelsprogrammet för räv, mink och finnsjubb och har tagit det i bruk för att underlätta och förbättra sin egen produktion.  En av användarna är GS-Fur Oy, som tog i bruk Saga Furs’ WebSampo redan år 2006 då programmet hette Visual Sampo.

 

”På vår farm var den viktigaste orsaken att använda WebSampo att programmet ger oss möjlighet att följa med hur skinnkvaliteten utvecklas. Speciellt under dåliga ekonomiska tider har programmet verkligen varit till mycket hjälp, eftersom vi snabbt på farmen kan följa med vilka avelsdjur som har producerat högklassiga avkomlingar. När jag via programmet har följt med den skinnkvalitet djuren producerar har jag emellanåt märkt, att de höga förväntningar jag själv haft på några vissa djur inte har uppfyllts. När systemet klart visar vilka djur som producerar de bästa skinnen, har det varit lätt att förbättra kvaliteten”, säger Tuomas Joensuu från GS-Fur.

Bättre skinn inverkar positivt på farmens ekonomiska situation

 

WebSampo innehåller en unik indexkalkylering som utnyttjar den information som farmaren matar in om djurens parnings-, valpnings-, graderings-, hälso- och lynnesegenskaper samt Saga Furs skinnsorteringsdata. På basen av datan räknar programmet avelsvärden för djuren och gör upp en rankinglista som farmaren använder för att lätt kunna välja ut lämpliga toppexemplar till avel. Detta å sin sida förbättrar skinnkvaliteten och inverkar positivt på farmens ekonomiska situation. Även farmens hela verksamhet är smidigare då all viktig avelsinformation finns samlad på ett ställe.

”Då Saga Furs lanserade MobiSampo, med vars hjälp man kan registrera information om djuren från avelsdjurskorten med en handterminal, så tog vi den genast i bruk. Det underlättade ytterligare registreringen av avelsinformationen eftersom man kan göra det kontinuerligt och hela tiden under arbetsdagen”, konstaterar Joensuu.

För nya användare WebSampo års- och djuravgifterna gratis

 

Eftersom det i början av året finns färre djur på farmerna än under andra årstider, lönar det sig att ta programmet i bruk under januari-februari.

 

Saga vill stöda farmarna och debiterar därför ingen årsavgift 2019 eller djuravgifter av nya farmare som tar WebSampo i bruk och själva registrerar avelsdjuren i systemet.

Mer detaljerad information om WebSampo finns här

 

Ifall du har frågor, kontakta Sonja Gerke, tel. 040 705 0101, som gärna ger råd och hjälper till.