Finska pälsmodemärket Gemmis ansvarsfullhet väckte uppmärksamhet vid modeveckan i Köpenhamn

Inom modebranschen är ansvarsfullhet nu viktigare än någonsin. Köpenhamns modevecka uppmuntrade företagen och mässutställarna att presentera den egna verksamhetens ansvarsfullhet. Det finska företaget Gemmi, som har specialiserat sig på pälskappor, deltog för första gången i Revolver- modemässan som arrangerades i samband med modeveckan i Köpenhamn, och kom på andra plats i utvärderingen av företagens ansvarsfullhetsarbete. Företagens verksamhet poängsattes i enlighet med hur väl deras verksamhet stöder de av FN är 2015 lanserade målsättningarna för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs).

Den viktigaste faktorn bakom Gemmis ansvarsfullhetsframgång vid mässan var graden av inhemskt material. Gemmis verkställande direktör Susanne Stenfors berättar, att Gemmi designar och tillverkar alla sina produkter i Finland. Bolaget vill även hålla kvar produktionen i Finland, eftersom bolaget här kan tillverka lyxprodukter på ett ansvarsfullt sätt av högkvalitativa råvaror. År 2014 tog ägarna rentav på nytt i bruk fabriken i sin hemstad Lovisa för att bibehålla pälshantverkskunnandet i Lovisa.

För Gemmi är även kvalitet och lång livslängd i enlighet med hållbar utveckling mycket viktiga. ”För att förlänga livslängden på de produkter vi tillverkar väljer vi päls av högsta kvalitet till varje produkt, och vi köper skinnen från Saga Furs’ auktioner. Vår inköpskedja är också transparent och nästan alla de skinn vi använder är inhemska och härstammar från certifierade finska pälsfarmer”, konstaterar Susanne Stenfors. Gemmi använder främst finska blårävskinn i sina kollektioner.

Pälsens hållbarhet och livslängd uppfyllde målsättningarna för hållbar utveckling. ”En päls av god kvalitet håller i åratal, vilket minskar produktens miljöpåverkan periodiserad över dess livscykel. Och när produkten har använts länge, rentav tjugotals år – kanske modifierad och förnyad emellan – är den i slutet av sin livscykel dessutom bionedbrytbar”, säger Stenfors.

Saga Furs presenterar Gemmis filosofi, som resulterade i framgång på mässan, samt kollektionen kappor och besatser under septemberauktionen. Det är fint att pälsvarumärket uppmärksammas för sin ansvarsfullhet.