Fler besökare och verifierade beställningar i Kastoria

Vid den 44:e internationella pälsmässan i Kastoria i Grekland deltog i år 121 utställare/körsnärer (2018 deltog 120 utställare, 2017 deltog 115 och 2016 var utställarna 103 till antalet).

I år liksom förra året var all tillgänglig golvyta i användning och 16 företag var på väntelistan, men fick tyvärr ingen monter. Viktiga, välkända företag deltog med stora, imponerande och vackert inredda välbemannade utställningsavdelningar. Även de mindre montrarna var vackert inredda inte bara med kläder utan även med olika pälsprodukter: Pälskappor och jackor, pälsaccessoarer, råa skinn, väskor, lädervaror, osv.

Besökarantalet växer

Mässan var endast för kommersiella besökare, och besökarantalet ökade med 11% jämfört med föregående år. I år deltog 1 504 besökare från 42 länder jämfört med fjolårets 1 339 besökare och 766 besökare året före det.

Antalet ryska köpare ökade mest (13,14%) jämfört med föregående år. Turkarna var den näst största gruppen. I mässan deltog även ett ökande antal modeinköpare från Ukraina, Italien, Rumänien och Sydkorea.

Förbättrade resultat vid mässan

Allmänt ansågs mässresultaten vara bättre jämfört med förra årets evenemang, och deltagarna hade bokat en tillfredsställande mängd bekräftade beställningar.

Skinnhandlarna sålde fortsättningsvis relativt stora mängder färdigt färgade skinn i moderna nyanser och mönster till tillverkarna.

I år hade många av utställarna förberett kollektioner speciellt för mässan och uppvisade plagg i fräscha och nya färger och mönster, ävensom nya kombinationer av pälsskinn, främst mink och räv.