Media- och påverkarresa till Levi

Den 8–11 januari ordnade Saga Furs en tre dagar lång pressresa till Levi. På deltagarlistan fanns internationella journalister, stylister och sociala medie-påverkare (influencers).

 

Målsättningen var att skapa kontakter till mediepåverkarna och öka pälsarnas synlighet i de sociala medierna. För Saga Furs är det viktigt att bygga upp och upprätthålla mediakontakter; målsättningen är att säkra att skinn beskrivs rättvist i medierna. Vi ville även lyfta fram de åtgärder som betonar Sagas ansvarsfullhet och kvalitet. Dessutom kan goda kontakter till medierna möjliggöra att Saga Furs och pälsskinn omnämns i tidskrifter och nätpublikationer.

 

Pressresan ordnades tillsammans med Saga Furs’ samarbetspartner Moose Knuckles, som donerade en jacka åt varje gäst. En av målsättningarna med resan var även att få ökad synlighet för Moose Knuckles, som använder Saga Furs’ skinn.

 

Moose Knuckles är ett kanadensiskt bolag som grundades år 2007. Bolaget har långa traditioner och har tillverkat ytterplagg sedan år 1921. Bolaget strävar att tillverka världens mest luxuösa sportplagg med kanadensisk know-how, material av hög kvalitet och skicklig skräddarkonst.

 

Efter pressresan fick vi omedelbart synlighet i sociala medier. Vi tror att vi även kommer att uppnå resultat på lång sikt i form av ökat samarbete och förbättrad brand-image.

 

Trots de utmanande antipäls-stämningarna på sociala medier märkte vi att gästerna var uppriktigt intresserade av äkta päls. Påverkarna publicerade aktivt bilder i sina sociala media-kanaler, som har stora mängder följare.

 

Genom påverkarna lyckades vi informera om Saga Furs’ brand och skinn till ca 2,3 miljoner människor. I diskussionerna på de sociala medierna förekom även positiva kommentarer och bra argument till stöd för pälsskinn. Vi lyckades även skapa viktiga kontakter till påverkare, och dessa kontakter strävar vi att vårda och utnyttja i framtida samarbetsprojekt.