Pälsmarknaderna i Kina utvecklas mot nya kanaler och trendigare produkter

Situationen i Kina har inte ändrats märkbart sedan vår föregående rapport. Läget på marknaderna är mycket varierande i olika delar av Kina, och därför granskar vi den här gången områdena skilt för sig.

 

Konsumenterna är i främsta hand intresserade av låga priser

I vissa områden i norra Kina, såsom Yanji, har minkplagg kvantitativt sett sålt relativt bra under semesterperioden Golden Week. Försäljningsmängderna avviker inte märkbart jämfört med samma försäljningsperiod i fjol. I Harbin däremot, som ligger ca 500 km norrut, har detaljhandelns försäljningssiffror minskat ca 20-30% jämfört med motsvarande period i fjol.

Detaljhandelsresultaten är inte tillfredsställande för handlarna och orsakerna är samma som tidigare: Konsumtionsvanorna förändras och det ekonomiska läget skapar fortfarande osäkerhet bland konsumenterna, som verkar koncentrera sig på billigare produkter istället för att investera i dyra lyxplagg. Alternativt spenderar de sina pengar på helt andra produkt- och tjänstekategorier, t.ex. resor. Den varma hösten har också påverkat detaljhandelns försäljning.

Om vi granskar situationen för minkskinn i mellersta och östra Kina, så såldes flest pälsplagg i Yuyao där mäklarna rapporterade om relativt bra försäljningssiffror för september. Största delen av fabrikerna där tillverkar fortfarande traditionella plagg. Alla färgers och typers minkskinn sålde relativt bra, förutom Cross- och Palomino- skinn. Tyvärr är lönsamheten fortfarande på en alltför låg nivå.

Marknadsläget i södra Kina har inte förändrats nämnvärt. Mäklarna verkar göra lite vinst i år och skinn i naturliga nyanser är mer populära än färgade skinn. Allt fler tillverkare och detaljhandlare säljer mink- och rävplagg via nätbutiker, framför allt då avsikten är att tömma lagren. Konsumenterna verkar främst vara intresserade av plaggens prisnivå, alla andra egenskaper verkar vara sekundära.

 

Blårävskinnpriserna har hållits stabila

Mäklarna i norra Kina däremot betungas av ytterst låga prismarginaler. Det finns stora mängder kinesiska blårävskinn på marknaderna, och ifall efterfrågan på räv förblir låg kommer priset på lokala blårävskinn inte att hållas på nuvarande nivå.

Även rävskinnsmäklarna i mellersta och östra Kina har problem med affärsverksamheten. Konkurrensen på plaggmarknaderna är mycket hård och i affärerna finns enorma mängder bl.a. parka-jackor. Ifall man inte lyckas sälja tillräckligt många jackor under vintern, kommer mäklarna att bli tvungna att lagra sina nyinköpta skinn till nästa år.

En del tillverkare i södra Kina planerar att ändra sin produktion i en trendigare riktning och strävar också att i sin produktutveckling använda ett bredare sortiment av olika rävskinn.

Kinas ekonomi väntas sakta in och konsumenterna spenderar försiktigt. Silverblue-, Pearl- och vita minkskinn verkar ha bättre åtgång för tillfället. Även om mäklarna lyckas sälja sina skinn är lönsamheten fortfarande för låg. Den varma hösten har påverkat detaljhandelsförsäljningen och det är ännu för tidigt att säga något definitivt om den kommande vinterns försäljning. De kommande två månadernas detaljhandelsförsäljning i Kina kommer att ha avgörande betydelse.

Priserna på blårävskinn har varit stabila i år eller har rentav stigit en aning, och marknadsefterfrågan har varit bra före Sagas auktion och någon tid därefter. Tillverkare som handlar med Korea har rapporterat om ca 10% lägre beställningsmängder. Beställningarna till Europa har även minskat jämfört med motsvarande period i fjol.