Sagas nya styrelseordförande: ”Jag är glad över möjligheten att kunna hjälpa vår näring”

”Ju mindre folk vet om någonting, desto mer bestämda åsikter har de ofta! Även om jag är pälsfarmare i tredje generationen och vet ganska mycket om näringen, så kommer jag inte i min nya roll som styrelseordförande att genast ha färdiga planer och lösningar. Men målsättningen är klar: I samarbete med Sagas yrkeskunniga personal vill jag garantera att Saga fortsättningsvis utvecklas och bibehåller sin position som världens ledande auktionsbolag!”

Så här säger Saga Furs’ nyvalda styrelseordförande Jari Isosaari då jag träffar honom ett par dagar efter utnämningen.

”Även om branschen för tillfället genomlider stora omvälvningar och marknadsläget är utmanande, är jag verkligen glad över att ha fått denna möjlighet att bidra till att hålla vår näring livskraftig”.

 

”Man måste våga fatta beslut om strategiska satsningar för att utveckla Saga”

 Tack vare sin långa erfarenhet är Isosaari bättre insatt i pälsproduktionens utmaningar än många gamla rävar inom branschen, och har ett brett nätverk.

Isosaari är ägare till Isosaaren Turkis Oy, som grundades år 1952. Då gifte sig Isosaaris farföräldrar och bruden hämtade med sig en ko som hemgift till sitt nya hem. Den unga brudgummen bytte kon mot 6 minkhonor, som under det första året tillsammans endast fick en valp. Farföräldrarna lät sig inte avskräckas utan fortsatte att utveckla farmen, och nu 67 år senare är Jari Isosaaris farm en av Finlands största och äldsta farmer.

”Jag har vuxit upp med en tankemodell som baserar sig på en strävan att kontinuerligt utveckla både sig själv och sin affärsverksamhet. Detsamma kommer jag att sträva efter som Sagas styrelseordförande. Även om läget på marknaderna fluktuerar och det emellanåt går dåligt, måste man våga fatta beslut om strategiska satsningar vars målsättning är att utveckla affärsverksamheten. Det viktigaste är att bibehålla pälsfarmningen som en lönsam näring. Saga torde för sin del ytterligare kunna skärpa sina strategiska insatser för att uppnå detta mål”, säger Isosaari.

 

Utmaningar inspirerar den nya ordförande

För vem som helst är det en stor utmaning att greppa styrelseordförandeklubban i ett börsbolag, oavsett hur framgångsrika företag man har erfarenhet av. Men Isosaari motiveras framför allt av utmaningar, och därför accepterade han uppgiften.

”När jag fick det här erbjudandet kunde jag inte annat än acceptera. Kanske min mångåriga hobby, karate, även har påverkat min inställning. Jag tycker om att utmana mig själv och tar mig an uppgiften på allvar och med entusiasm. Jag förhåller mig till uppdraget på samma sätt som till karate: Det är inte fråga om att vinna över andra, utan att möta och överträffa sig själv”.

 

”Sagas styrkor ökar bolagets marknadsandelar”

 Isosaari tror att botten är nådd på marknaderna, och att Saga styrkor underlättar återhämtningen.

”Sagas omfattande kundkrets, mångsidiga utbud samt de heltäckande tjänster som erbjuds av den yrkeskunniga personalen utgör utomordentliga utgångspunkter för en förbättrad lönsamhet och större marknadsandelar. Att framgångsrikt sköta uppdraget är viktigt även för mig personligen, eftersom jag vill lämna en konkurrenskraftig näring i arv till mina egna efterkommande”, avslutar Isosaari.