”Certifiering och utvärderingar garanterar min verksamhets kontinuitet”

Farmaren Lyon Hutten gläder sig över att man inom pälsdjursuppfödningen följer etiska standarder för att garantera en ansvarsfull produktion. Hans farm är Saga-certifierad och är även WelFur- utvärderad. ”Man kan lära sig mycket via certifieringsprocesserna. De är även verkligt nödvändiga, eftersom konsumenterna kräver transparens och produkter som stöder hållbar utveckling.”

Förbudet mot pälsdjursuppfödning träder i kraft i Holland är 2024, men farmaren Lyon Hutten fortsätter sin verksamhet som tidigare.

”Jag vill göra allt jag kan för mitt företag även om vi inte är helt på det klara med vad som händer efter år 2024. Jag vill bland annat att min farm har samtliga certifieringar och utvärderingar som krävs. Detta gäller både Saga-certifieringen och WelFur-utvärderingen. Efter är 2020 godkänner auktionsbolagen inte längre skinn som inte är WelFur-utvärderade, och vi måste naturligtvis vara beredda på detta.”

”Sagas representanter hjälper mig att fatta beslut gällande min affärsverksamhet”

Samarbetet med Saga Furs började för tre generationer sedan. Hutten är mycket nöjd med Sagas sätt att samarbeta med farmarna.

”För mig är Sagas representant Ron van Essen en samarbetspartner som på många olika sätt stöder mig och min affärsverksamhet. Djurens välfärd är naturligtvis den viktigaste delen av certifieringen, men den omfattar även många andra krav som gäller farmens utveckling. Att diskutera de olika alternativen med Sagas representant hjälper mig i beslutsfattandet.”

”Att anpassa sig till marknadsläget är sunt förnuft”

Marknadsläget för pälsdjursuppfödningen är för närvarande utmanande, och det produceras mer mink än det finns efterfrågan på. Enligt Hutten är det ett bättre alternativ att snabbt reagera på läget än att bara vänta. Han planerar att skära ner sin produktion med 20 procent.

”Det är förnuftigare att nu reagera på marknadsfluktuationerna och säkra avkastningen på sina investeringar än att inte göra någonting alls, göra förlust under några år och först sedan inse att så här kan det inte fortsätta. Om vi genast skär ner produktionen är det fullt möjligt att vår lönsamhet ökar i det skedet när marknaderna återhämtar sig”.

Det är oerhört viktigt för branschen att försäkra sig om, att konsumenterna förstår att djurens välfärd står i centrum. Det är också viktigt att hela värdekedjan satsar på hållbar utveckling och transparens. Detta hjälper marknaderna att återhämta sig och ger alla parter lov att fortsätta verksamheten.