Pälsfarmare Isosaari: ”Kvalitetscertifiering är livsviktigt för näringen”

I och med lanseringen av WelFur-utvärderingen har Saga Furs’ certifiering blivit ännu viktigare. Inom certifieringen har farmaren den viktigaste rollen, och därför har vi träffat pälsfarmaren Jari Isosaari från Isosaaren Turkis Oy, vars farm var en av de första att omfattas av Saga Furs’ certifiering.

 

Mer professionell verksamhet tack vare certifieringen

”Pälsdjursuppfödarnas Förbunds verksamhetsledare kontaktade mig 1997 och föreslog att jag tillsammans med veterinär Liisa Vallenius skulle börja skapa ett kvalitetssystem för pälsfarmer, på basen av vilket man sedan skulle producera en kvalitetshandbok. Genast från början förstod jag hur viktigt detta var för näringen.

Baserat på kvalitetshandboken utvecklades sedan Saga-certifieringen. I början var många farmare skeptiska, eftersom de trodde att uppföljningen skulle medföra mycket besvär och kostnader. De var även rädda för att farmarna skulle hamna i en ojämlik position. Sedan dess har ju uppfattningarna naturligtvis ändrats.”

Enligt egen utsaga har Isosaari ”alltid varit med” i certifieringen, och han har sett hur mycket farmarnas produktionsätt och -metoder har ändrats under årens lopp.

”Eftersom uppföljningssystemen infördes redan i ett tidigt skede inom vår bransch, har vi börjat fästa uppmärksamhet vid djurens och miljöns välmående betydligt tidigare än inom många andra produktionsdjursnäringar.”

Branschen har alltid varit i rampljuset och granskats ytterst noggrant, och certifieringssystemet motiverar branschen att allt noggrannare granska och planera sin verksamhet.

”Certifieringskraven och en klarare uppföljning har hjälp farmarna att utveckla sin verksamhet. Verksamheten har blivit mer professionell när verktygen har förbättrats. Jag tror att en stor del av farmarna är överens om att Saga Furs’ certifierings- och auditeringsprogram för sin del har förbättrat pälsbranschens och de enskilda farmarnas möjligheter att bygga upp en lönsam näring.”

 

Certifieringen ökar den transparens som konsumenterna kräver

För att kunna erbjuda kollektioner som innehåller päls så håller sig den globala modeindustrin á jour med konsumenternas önskemål och efterlyser alltmer information om djurens välmående, och kräver skinn från certifierade farmer. Enligt Isosaari har det visat sig att köparna inte är medvetna om hur noggrant farmerna och djurens välbefinnande övervakas.

”Den slutliga kunden har dock många valmöjligheter och har därför också makt. Om man inte i tillräcklig mån beaktar de slutliga kundernas åsikter finns det risk för att konsumenterna övergår till att använda ersättande produkter, och därmed försvagas näringens verksamhetsförutsättningar. Därför är Sagas certifiering och WelFur tillsammans enligt min åsikt en bra sak för de finska pälsproducenterna och hela pälsnäringen.”