Världens bästa sorteringssystem kräver mycket arbete

”Jag går 10 km under arbetsdagen.”

Så inleder Jari Salmela diskussionen då vi möts för att tala om hur sorteringen av minkskinn framskrider.

Produktchef Jari Salmela ansvarar för Sagas minksorteringsavdelning i Vanda. Orsaken till det ofantliga antalet steg är de 12 miljoner minkskinn som pälsfarmare från olika delar av världen skickar till Saga den här säsongen. För tillfället har över två tredjedelar av säsongens skinn samlats in.

”Det har alltid funnits mycket skinn, men efter att NAFA:s affärsverksamhet överfördes till Saga, har vår marknadsandel vuxit markant. Vi har betydligt fler skinn att sortera och utbudet är ännu mer varierande än förr. Jag stöder och hjälper en allt större grupp anställda och övervakar allt fler olika processer i våra sju hektar stora utrymmen. Därför rör jag mig på olika håll i huset betydligt mer än t.ex. i fjol”, berättar Jari om sitt arbete.

Sorteringen av Palomino-, Pearl-, Silverblue- och White-minkskinn blev färdig i slutet av januari, och nu sorteras bruna, svarta och Mahogany- minkskinn.

Större andel Saga Royal- blårävskinn

Kari Huotari som ansvarar för rävsorteringen konstaterar att under de senaste säsongerna har antalet sorterade skinn varit någotsånär konstant.

”Ca 700 000 blårävskinn har skickats till Saga för sortering till marsauktionen. Jämfört med tidigare säsonger ökar andelen blårävskinn av hög kvalitet och t.ex. antalet Saga® Royal- skinn är betydligt större, framför allt inom 60-storleksklassen. Sorteringen av blåräv och sjubb till marsauktionen är färdig, och sorteringen av Blue Shadow- och Blue Frost- räv är nästan klar”, konstaterar Huotari.

De ökande utbuden kräver allt mer personal

Även om utbuden har ökat betydligt och försäljningssäsongen är som mest intensiv, måste personalen dock sortera skinnen möjligast väl. Förutom de 23 fast anställda sorterarna har Saga anställt 55 säsongarbetare till minksorteringen. Bland de visstidsanställda sorterarna finns även sex mycket erfarna polacker, som tidigare varit anställda av NAFA i Polen. Nu är de här och bidrar till att öka intresset och förtroendet för Sagas ökande minkutbud. Det finns ca 15 rävskinnsorterare som har stöd av en stor grupp assisterande sorterare.

Säsongarbetarna börjat normalt arbeta hos Saga i november-december månadsskiftet och jobbar i stort sett fram till midsommar. Det finns så stora mängder skinn att fem arbetsdagar i veckan inte räcker. Därför jobbar både mink- och rävsorterarna ofta även på lördagarna under januari-februari för att försäkra sig om att varenda såld lott motsvarar kvalitetsbeskrivningen.

”Vi jobbar mycket och gör långa dagar, men för våra sorteringsteam är det viktigt att upprätthålla Sagas rykte: Saga har branschens bästa sorteringssystem”, konstaterar både med eftertryck.