Saga Furs Oyj:s bokslutsmaterial är publicerat

Saga Furs Oyj:s bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 omfattande styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse (på finska), bolagsstyrningsrapport samt ersättningsförklaring har i dag publicerats. Bolaget har även publicerat en rapport över hållbar utveckling (på finska och engelska).

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 1.11.2016-31.10.2017 (på finska)
Bolagsstyrningsrapport
Ersättningsförklaring
Rapport över hållbar utveckling (på finska)