Program aukcji na sezon 2022-2023

Program aukcji na sezon 2022-2023 został opublikowany.

Aukcja marzec 2023

Inspekcja: 1.-6.3.2023

Sprzedaż: 7.–15.3.2023

Aukcja czerwiec 2023

Inspekcja: 2.-7.6.2023

Sprzedaż: 8.–16.6.2023

Aukcja wrzesień 2023

Inspekcja: 30.8.-4.9.2023

Sprzedaż: 5.-13.9.2023