Odcień barwy

Norka

Norki kolekcji Saga® różnią się w odcieniu barwy od ciemnych do jasnych. W zależności od typu norek można określić różne odcienie. Przykładowo niektóre typy mają skalę 2x Dark (ciemne) do 3x Pale (jasne).

 

Lis i Jenot

Podobnie jak w skórach norczych, w różnych typach lisa lub jenota, stosowane są różne warianty odcieni. Skóry lisie i jenocie Saga® są selekcjonowane według następującej skali odcieni:

 

Odcień barwy nie wpływa na selekcję jakości skóry.