Płeć

Norka

W związku ze znacznymi różnicami pomiędzy płciami  (między innymi rozmiar i włos),samce i samice  norek selekcjonuje się oddzielnie.

Samce są dłuższe i szersze, samice krótsze i z cieńsze. Nie oznacza to jednak, że skóry samców są lepsze od skór samic.

GRADING

Lis i Jenot

W procesie sortowania skór lisichi i jenocich płeć nie odgrywa roli.

Grading_sex_2