Czystość barwy

Norka

Kategorie czystości barwy skór norczych są następujące (od odcieni szarawych i niebieskawych do czerwonawych): (C)1, C2, C3 i czasami C4. Czystość barwy jest szczególnie ważna w norkach jasnych i typu niebieskiego.

Przykład kategorii czystości barwy skór norek typu brązowego:

 

Lis i jenot

Skóry lisie i jenocie Saga®  są selekcjonowane również pod względem czystości barwy pokrywy włosowej. Czystość barwy grupy 1 określa skóry, których odcień barwy jest wyraźny. Im niższy numer grupy, tym czystość barwy jest bardziej niewyraźna, mieszana.

Kategorie czystości barwy skór lisich i jenocich są następujące:  (C)1, C2, C3 i C4. Pojęcie czystości barwy w skórach lisich różni się nieco od tej, stosowanej w skórach norek. Uwzględniane są nie tylko odcienie niebieskawe lub czerwonawe, ale także ogólny wygląd danego typu lisów.

clarity_2_3

 

Ważnym podkreślenia jest fakt, że kryterium czystości barwy nie wpływa na jakośći selekcjonowanych skór.