Aukcja czerwcowo-lipcowa Saga Furs była kontynuowana licytacją norek silverblue i norek z Ameryki Północnej

Wczoraj i dzisiaj Saga Furs kontynuowała politykę stabilizacji cen rynkowych w sprzedaży norek silverblue. Popyt na ten typ norek był ponownie selektywny i sprzedano jedynie 20%  oferty. Białe samice norek europejskich sprzedano w 30%, popyt na kolekcję norek północnoamerykańskich był bardzo wybiórczy.

Dzisiaj licytowane były jako pierwsze północnoamerykańskie norki typu pastel. Mimo, że trend utrzymania stabilnych cen był kontynuowany, sprzedano 35% oferty. Chiny były ponownie dominującym rynkiem zbytu, mniejsze ilości sprzedano do Turcji, Korei i Rosji. Jedna trzecia unikalnej kolekcji północnoamerykańskich norek krzyżówek została zakupiona głównie przez Chiny i europejskią branżę mody.

Top Lot samic norek silverblue został zakupiony przez  J&K International Ltd dla firmy Oriental Lady, sprzedającej futra marki wysokiej jakości.

Aukcja będzie kontynuowana jutro sprzedażą 600 000 norek BLACKGLAMA.