Firma Saga Furs – wizjonerski lider i symbol odpowiedzialnego wyboru w branży futrzarskiej obchodzi 80-lecie

„Firmie Saga Furs udało się zbudować markę cenioną na całym świecie za najwyższej jakości futra, praktyki zrównoważonego rozwoju oraz przejrzystość działań, co spowodowało, że znak towarowy Saga® jest uważany w branży za symbol wiarygodności”. – Pertti Fallenius, dyrektor generalny Saga Furs.

 

„Pozdrowienia z Finlandii” – położenie kamienia węgielnego pod budowę międzynarodowej marki i obecnego domu aukcyjnego

Dom aukcyjny Saga Furs został założony w 1938 roku przez Fińskie Stowarzyszenie Hodowców Zwierząt Futerkowych. Pierwsze aukcje na skalę krajową odbyły się w latach 40. XX wieku, stając się kamieniem węgielnym pod budowę międzynarodowej marki i obecnego domu aukcyjnego. Już przed nastaniem lat 50. Saga Furs zdobyła uznanie nie tylko jako producent najwyższej jakości futer, ale także wiodący partner firm z branży modowej. Również pierwsze międzynarodowe aukcje futer zostały przeprowadzone w latach 50. XX wieku w Finlandii.

W celu podniesienia jakości futer organizowane były pokazy selekcji zwierząt. Od 1953 roku organizowano corocznie międzynarodowy konkurs jakości skór futerkowych. Zanim dobiegła końca dekada lat 60., firma Saga Furs znalazła się na stronach czasopisma Vogue, a jednocześnie stała się znana dzięki pionierskim inicjatywom ukierunkowanym na doskonalenie działań biznesowych i znaczącym inwestycjom w chów zwierząt, co gwarantowało najwyższą jakość skór futerkowych.

Partnerska współpraca z projektantami, studentami i kadrą szkół wyższych jest elementem stylu pracy firmy Saga Furs od lat 70. XX wieku. Poprzez konkursy i wspólne inicjatywy Saga Furs stała się inspiracją dla wielu osób młodego pokolenia, które zaczęły testować nowe techniki obróbki i wprowadzać innowacje w zakresie wykorzystania futer w modzie.

 

Duże kroki poczynione przez Saga Furs w latach 80. i 90. XX wieku

Na początku lat 80. XX wieku Saga Furs dokonała w Finlandii otwarcia nowo wybudowanego Centrum Futer i zorganizowała pierwszą aukcję w nowej siedzibie. Obroty w sezonie 1982-1983 wyniosły 6,4 mln skór futerkowych (w tym futer lisich, jenocich i norczych) i już wtedy 98% futer było eksportowanych do 30 krajów świata. Kolejnym godnym uwagi posunięciem w latach 80. było wejście firmy Saga Furs na rynek chiński. Interesujący jest również fakt, że w latach 70. największa część sprzedaży była przeznaczona na rynek Niemiec Zachodnich.

Saga Furs stała się – i wciąż jest – jedyną firmą z branży futrzarskiej, która weszła na giełdę i w 1986 roku znalazła się na liście spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Helsinkach.

Współpraca partnerska Saga Furs ze światem mody stała u podstaw strategii firmy, która w 1988 roku otworzyła Centrum Projektowe Saga Furs. Wkrótce Centrum odwiedziła pierwsza grupa projektantów, aby znaleźć inspirację, uzyskać wiedzę na temat innowacyjnych technik obróbki i wziąć udział w szkoleniach dotyczących sztuki kuśnierskiej. Był to krok milowy, który odmienił na zawsze obraz mody.

Na początku lat 90. XX wieku firma Saga Furs rozpoczęła działania związane z opracowaniem programu do monitorowania hodowli „Sampo” – narzędzia dla hodowców pozwalającego rejestrować zwierzęta hodowlane i ich rodowód. Umożliwia on również producentom sukcesywne sortowanie danych w celu wykonywania analiz jakości. Program „Visual Sampo” został zapoczątkowany w 1992 roku w wersji MsDos, a wersja współpracująca z systemem operacyjnym Windows została wprowadzona w 1998 roku.  Lata 90. XX wieku przyniosły ogromny rozwój marki, a nowe techniki obróbki opracowane w Centrum Projektowym Saga Furs zrewolucjonizowały wykorzystanie futer w modzie i dekoracji wnętrz. Ponadto w latach 90. zautomatyzowane urządzenia do selekcji skór futerkowych przyczyniły się do dalszego wzrostu wiarygodności systemu selekcji Saga, uznawanego obecnie za najlepszy w branży.

 

Nowe tysiąclecie – najważniejsze osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Gdy świat świętował nadejście nowego tysiąclecia, firma Saga Furs świętowała swe wielkie osiągnięcia w zakresie etyki działania i zrównoważonych praktyk. Obecnie program etyki zrównoważonego rozwoju sygnowany przez Saga Furs jest dla firm korzystających z jej produktów przepustką do działania, a dla klientów końcowych i domów mody zachętą do noszenia futer.

System certyfikacji Saga narodził się w 2005 roku, gdy firma Saga Furs połączyła siły z Fińskim Stowarzyszeniem Hodowców Zwierząt Futerkowych w celu wprowadzenia przełomowych standardów w hodowli zwierząt futerkowych. Celem tej inicjatywy było opracowanie skutecznych i wydajnych procesów i wspieranie najlepszych praktyk hodowlanych. W wyniku tych działań obecnie program certyfikacji Saga zapewnia dostawy futer z odpowiedzialnych hodowli dla branży modowej oraz wyznacza wysoki poziom dobrostanu zwierząt w szeroko pojęte standardy działania dla całej branży. Firma Saga Furs jest nadal wyborem numer jeden dla wielu firm z branży modowej.

W 2008 roku firma Saga Furs wprowadziła pierwszą w branży politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, a w 2008 roku ponownie stała się liderem w branży, przystępując do „Global Compact” – inicjatywy Narodów Zjednoczonych na rzecz polityki odpowiedzialnego biznesu. Firma wprowadziła również nowatorski system identyfikacji źródeł pochodzenia towaru, który umożliwia klientom zidentyfikowanie fermy, na której zwierzę było hodowane. Identyfikacji źródeł pochodzenia towaru nie prowadzi żadna inna firma w branży, co powoduje, że Saga Furs jest nadal wyborem numer jeden dla tych firm, które przywiązują coraz większą wagę do znaczenia etyki zrównoważonego rozwoju.

Ponadto firma Saga Furs zorganizowała w 2000 roku w Nowym Jorku imprezę targową „Fur Vision” – wydarzenie przygotowane z myślą o branży modowej, dzięki któremu wiedza fachowa, innowacyjne rozwiązania i nowe techniki obróbki opracowane w Centrum Projektowym Saga Furs zostały zaprezentowane w światowych stolicach mody. Po udanych targach w Nowym Jorku podobne imprezy zorganizowano w Mediolanie, Paryżu i Londynie.

 

Rok 2010 i dalsze lata: gdzie jesteśmy dzisiaj?

Sygnowany przez Saga Furs program certyfikacji i system identyfikacji źródeł pochodzenia towaru zyskał uznanie jako najwyższej próby standard w branży. Świat uznaje firmę Saga Furs za pioniera w dziedzinie etycznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk. Jest to coś, z czego jesteśmy bardzo dumni i co zamierzamy dalej rozwijać, ponieważ dla młodego pokolenia zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesu są kluczowymi sprawami.

Program do monitorowania hodowli „Sampo” osiągnął wyższy stopień zaawansowania technologicznego w 2013 roku, gdy uruchomiliśmy platformę „WebSambo” jako internetowe narzędzie dostępne poprzez ekstranet firmy Saga. Wkrótce potem udostępniliśmy aplikację mobilną umożliwiającą szybki i łatwy dostęp do programu na fermach Ostatnia dekada upłynęła pod znakiem znaczących kroków milowych w Azji. Uznając Azję za jeden z najważniejszych rynków, w 2015 roku firma Saga Furs przygotowała imprezę targową „Fur Vision Asia”, organizując to prestiżowe wydarzenie w Pekinie, Szanghaju i Seulu i wywołując ogromną falę kreatywności na azjatyckim rynku. W 2018 roku Saga Furs uruchomiła program szkoleniowy w centrum wzornictwa BIFTPARK HN, aby zaprezentować utalentowanym projektantom z Chin swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie sztuki kuśnierskiej.

Obecnie Saga Furs ściśle współpracuje z ponad 23 międzynarodowymi szkołami wzornictwa. Jesteśmy również dumni z faktu, że nasze Centrum Projektowe odwiedziło ponad 30 tys. gości, a w wyniku tego w około 70% wszystkich kolekcji pojawiających się na wybiegach użyto elementów futrzanych. Dotyczy to zarówno kolekcji uznanych projektantów, jak i osób stawiających pierwsze kroki w zawodzie.

W wyniku wszystkich wspomnianych wcześniej spektakularnych działań sprzedaż futer marki Saga Furs z biegiem lat ogromnie wzrosła. W latach 70. XX wieku liczba skór futerkowych sprzedanych w ciągu jednego sezonu oscylowała w granicach 3 mln. Na początku obecnego stulecia liczba ta wzrosła do 6,9 mln sztuk, a w ostatnim roku finansowym, 2016-2017, sprzedanych zostało 10,2 mln skór futerkowych.

Sprawa ostatnia, lecz nie mniej ważna: ludzie. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, partnerów biznesowych, farmerów, klientów i projektantów – nie sposób wymienić ich wszystkich. Ci ludzie byli ważną częścią naszej długiej historii, a wielu z nich jest z nami od dziesięcioleci.

Zapraszamy do zapoznania się z ilustrowaną zdjęciami historią Saga Furs: Saga-Furs-Heritage-80-years-story

Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszym dorobku!

 

 

Zapraszamy do przeczytania opinii projektantów o Saga Furs: http://anniversary.sagafurs.com/quotes/

Zapraszamy do zapoznania się z programem zrównoważonego rozwoju sygnowanym przez Saga Furs: https://www.sagafurs.com/sustainability/

Zapraszamy do przeczytania o dorobku Saga Furs: http://choose.sagafurs.com/heritage/

Zapraszamy do zaczerpnięcia inspiracji z obserwowania Saga Furs na Instagramie: https://www.instagram.com/sagafurs/