Kontynuacja aukcji sprzedażą norek silverblue i szafirów

Na dzisiejszej aukcji norek silverblue i szafirów kontynuowana była strategia ochrony poziomu cen w celu stabilizacji rynku. Oferta 700 000 norek silverblue została sprzedana niemalże w 80% po cenach nieznacznie niższych od ostatnich europejskich notowań.

Samce szafiry sprzedano prawie w 100% po nieznacznie niższych cenach, podczas gdy popyt na samice był wybiórczy, co odzwierciedliło się w 60% sprzedaży.

Dominującym rynkiem zbytu były ponownie Chiny ze wsparciem europejskiego przemysłu mody i Korei.

Top Lot samic silverblue został zakupiony przez firmę Jindo z Korei.

Aukcja będzie kontynuowana jutro licytacją norek brązowych, mahogenów i czarnych.