Kontynuacja dobrej sprzedaży norek

Niedzielna oferta aukcji marcowej Saga Furs składała się z ponad miliona skór norczych. Licytowane były brązowe samice, norki Silverblue oraz niewielka ilość norek szafirów.

Dobry popyt, szczególnie na brązowe samice, odzwierciedlił się zarówno w cenach, jak i w wysokim procencie sprzedaży. Ofertę brązowych samic, składającą się z 600.000 skór, sprzedano w 90% po cenach ostatnich europejskich notowań. Głównym rynkiem zbytu były Chiny, z dużym wsparciem ze strony europejskiego przemysłu mody i Korei.

Oferta 400.000 skór norczych Silverblue została sprzedana w 90%, głównie do Chin, Korei i na rynek europejski. Poziom cen tych skór był nieznacznie niższy od ostatnich notowań i niektóre sekcje oferty spotkały się z rezystencją ze strony kupców.

Sprzedaż norek szafirów była selektywna, z 60% sprzedaży. Głównymi odbiorcami szafirów były Korea, europejski przemysł mody oraz Korei.

Top Lot białych samic norek został zakupiony przez Kevina Wana dla firmy China Zhejiang Elegant Prosper Group Co. Ltd. Top Lot Saga Lumi Velvet brązowych samic sprzedano firmie Woodan z Chin.

Aukcja będzie kontynuowana jutro sprzedażą norek Palomino, mahogenów i czarnych. Aukcja zakończy się 13 marca 2018 r.