Rozpoczęcie aukcji marcowej wyższymi cenami lisów srebrzystych

Aukcja marcowa Saga Furs rozpoczęła się pozytywnie. W pełnej sali aukcyjnej kupcy brali aktywny udział w licytacji skór jenocich i lisa srebrzystego kolekcji Saga®. Ceny skór lisów srebrzystych wzrosły 10% w porównaniu do notowań grudniowych.Prawie cała oferta została zakupiona przez europejski przemysł mody i na rynek Rosji, Grecji i Turcji. Lisy krzyżówki sprzedano po wzrastających cenach do Korei i na rynek europejski.

Skóry jenotów zostały zakupione głównie przez europejski przemysł mody, z silnym wsparciem ze strony Rosji i Korei,po cenach ostatnich notowań.Aukcja będzie kontynuowana jutro sprzedażą lisów niebieskich, cienistych i innych typów lisów. Aukcja zakończy się 13 marca.