Selektywna sprzedaż brązowych samic

Aukcja była dzisiaj kontynuowana licytacją 550 000 brązowych samic. Sprzedaż przebiegała podobnie jak wczoraj, odzwierciedlając trudną sytuację rynkową i wpływ pandemii koronawirusa. Popyt na brązowe samice był bardzo selektywny. Oferta norek black cross została sprzedana w 15%.

Aukcja skór norek zakończy się jutro licytacją crossów.