Begränsad efterfrågan på bruna honminkskinn

Auktionsförsäljningen fortsatte idag med ett utbud på 550 000 bruna honminkskinn. Försäljningen följde samma monster som igår och återspeglade den utmanande marknadssituationen och effekterna av coronaviruspandemin. Efterfrågan var återigen mycket selektiv. Utbuden av Black cross- minkskinn såldes till 15%.

Minkauktionen avslutas i morgon med försäljning av olika cross-typer.