Etiketter

Etikettprogram

Vårt flexibla kundorienterade etikettprogram består av följande typer av etiketter:

– Fullstor 5.5 x 5.0 cm Saga Furs- plaggetikett för pälsplagg/besatser
– Saga Furs flaggetikett för mindre pälsprodukter (besatser)

– En stilig hängetikett som stöder Saga Furs plagg- och flaggetiketter. Hängetiketten informerar konsumenterna om Saga Furs och dess värden.

Nya etiketter för räv och finnsjubb

Saga®- räv och finnsjubbkollektionerna är nu till 100% certifierade, och vi är stolta över att kunna marknadsföra detta i samband med vårt varumärke och våra etiketter. Vi introducerar nya etiketter för räv och finnskinn med texten ”Certified Farmed Fur”.

LABELkettu

 

Saga Furs- etiketter för mink

För minkskinn har vi följande etiketter.

 

Saga Furs- flaggetiketter och hängetiketter

Saga Furs- flaggetiketter används främst för långhåriga besatser och har texten ”Certified Farmed Fur”. Den stiliga hängetiketten stöder de övriga etiketterna och finns tillgänglig på engelska.

Etikettleveranser

Saga Furs förmedlar etiketter och hängetiketter för att garanterna en hög servicenivå i nära kontakt med auktionskunderna.

Etiketter beviljas enligt följande:

Etiketter/skinnEtikettFlaggetikett
Mink10 skinn = 1 etikett och/eller 1 hängetikett1 skinn = 1 flaggetikett och/eller 1 hängetikett
Räv2 skinn = 1 etikett och/eller 1 hängetikett1 skinn = 4 flaggetiketter och/eller 4 hängetiketter
Finnsjubb2 skinn = 1 etikett och/eller 1 hängetikett1 skinn = 4 flaggetiketter och/eller 4 hängetiketter

Saga Furs- etiketter beviljas för följande kvaliteter av mink-, räv- och finnsjubbskinn:

– Saga Furs Lumi Royal
– Saga Furs Royal
– Saga
– Saga I

Inga etiketter beviljas för skinn av lägre kvalitetsklasser.