Etiketter

Etikettprogram

Vårt flexibla kundorienterade etikettprogram består av följande typer av etiketter:

  • Fullstor 5.5 x 5.0 cm Saga Furs- plaggetikett med texten ”Certified Farmed Fur – WelFur” för pälsplagg/besatser
  • Hoplagd Saga Furs flaggetikett för mindre pälsprodukter
  • En stilig hängetikett som stöder Saga Furs plagg- och flaggetiketter. Hängetiketten informerar konsumenterna om Saga Furs och dess värden.

Nytt utseende och känsla för Saga hängetikett

Den nya hängetiketten är designats för att vara lättlästa och stilrena och för att återspegla hållbarhet. Materialet har ändrats till en ljusbrun oblekt och obelagd kraftliner som också återspeglar pälsidén: det är naturligt, det har en taktil känsla och det är vackert som det är.

WelFur Certifiering har tagits i bruk och tillsatt i plagg- och flaggetiketter.

Etikettleveranser

Saga Furs förmedlar etiketter och hängetiketter för att garanterna en hög servicenivå i nära kontakt med auktionskunderna.

Etiketter beviljas enligt följande:

Etiketter/skinnEtikettFlaggetikett
Mink10 skinn = 1 etikett och/eller 1 hängetikett1 skinn = 1 flaggetikett och/eller 1 hängetikett
Räv2 skinn = 1 etikett och/eller 1 hängetikett1 skinn = 4 flaggetiketter och/eller 4 hängetiketter
Finnsjubb2 skinn = 1 etikett och/eller 1 hängetikett1 skinn = 4 flaggetiketter och/eller 4 hängetiketter

Saga Furs- etiketter beviljas för följande kvaliteter av mink-, räv- och finnsjubbskinn:

– Saga Furs Lumi Royal
– Saga Furs Royal
– Saga
– Saga I

Inga etiketter beviljas för skinn av lägre kvalitetsklasser.